*Nettavisen* Nyheter.

Osloskolen i 2006

I Oslo bør vi være stolte av skolen vår, ikke minst fordi vi har lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse og solid sosial innsikt. Men det er likevel mange utfordringer og derfor må vi ved inngangen til 2006 sette oss nye og ambisiøse mål. For Venstre handler dette først og fremst om innholdet i skolen, dannelse, kunnskap og kultur. Men det betyr samtidig fokus på kompetanseheving, skolens sentrale plass i integreringsarbeidet og skolen som en sosial arena.

I 2006 fullfører vi reformprogrammet Kunnskapsløftet Oslo. Det vil omfatte revisjon av skolebehovsplanen, kompetansekartlegging og kompetansehevingstiltak på samtlige skoler og videreutvikling av systemer for måling av læringseffekt. Vi kan slå fast at begrepet kunnskap igjen fått sin rettmessige plass i skolen. Mens L 97 i større grad fokuserte på prosessen som det viktige, rettes nå oppmerksomheten mot læringsutbytte. De nye læreplanene er tydeligere på hva elevene skal kunne. Vi skal selvsagt ikke tilbake til skole som er basert på pugging eller som kun er lagt til rette for de skoleflinke. Men vi skal definitivt ha en skole som sikrer at alle våre 70 000 elever i Oslo får en solid ballast med kunnskap. Derfor vil Venstre også ha to obligatoriske fremmedspråk.

Utfordringen for alle skoler som skal følge opp intensjonene i Kunnskapsløftet, er å gi elevene tilpasset opplæring. Dvs. å velge arbeidsformer som passer for den enkelte elev ut fra hans eller hennes forutsetninger. Ikke minst viktig er det å kunne møte de elevene som av ulike grunner sliter i skoledagen. Venstre ønsker å gi skolene stor frihet til å organisere undervisningen ut fra sine lokale forutsetninger. Vi tror på at lærere, elever og foreldre i et samspill vil gjøre de valgene som er best for den enkelte skole. Dette krever imidlertid både kompetanse og ressurser. Venstre prioriterte begge deler i budsjettet for 2006. For oss er dette en langsiktig satsing bygd på respekt for den gode lærer og den gode skoleleder.

Oslo er en flerkulturell by og skolen vår viktigste arena for integrering. Venstre har tatt flere initiativ bl.a. når det gjelder mer leksehjelp og tiltak for å utdanne flere lærere med minoritetsspråklig bakgrunn. Det skjer mye positivt, f eks og vi kan for eksempel glede oss over at stadig flere ungdommer med minoritetsspråklig bakgrunn velger universitets- og høyskolestudier. Men det er fortsatt for stort frafall i videregående skole og vi vet heller ikke nok om hvor godt skolen bidrar til integrering og kulturforståelse. Dette er spørsmål som må få oppmerksomhet i 2006.

Skolen har en sentral sosial funksjon. Barn og ungdom formes i skolefellesskapet og det er også i skolen at mange problemer avdekkes. Et nøkkelord blir derfor samarbeid. Det er ennå mye å gjøre når det gjelder å styrke relasjonene mellom hjem og skole. Samtidig må vi også sikre at skolen inngår i det allment forebyggende arbeidet der barnevern, politi, ressurssentre og andre er samarbeidspartnere. Venstre tok i sin tid initiativ til å styrke nettopp dette samarbeidet, (SLT-modellen). Vi vil prioritere disse oppgavene spesielt i 2006.

I 2006skal vi behandle en ny skolebehovsplan for Oslo. Bl.a. skal vi ta stilling til forsøk med samordning mellom ungdomstrinnet og videregående( 8-13 skoler). Venstre inviterer både foreldre, elever, lærere og alle andre til debatt både om de ytre rammene for virksomheten, men i første rekke om innholdet i skolen.

Kjell Veivåg

Venstres Bystyregruppe

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag