*Nettavisen* Nyheter.

Østensjø endelig i økonomisk balanse

UDRAMATISK BUDSJETTFORSLAG: Økonomisjef Håkon Kleven i Bydel Østensjø sier at budsjettforslaget for 2012 ikke byr på noen dramatiske overraskelser. Foto: FOTO: NINA SCHYBERG OLSEN

Billigere sykehjemsplasser i 2012 gir Bydel Østensjø en etterlengtet økonomisk opptur.

ØSTENSJØ: Torsdag 24. november la bydelsadministrasjonen i Østensjø frem sitt forslag til budsjett for 2012.

– I år har vi lagt frem et knapt og stramt budsjett uten store endringer eller overraskelser. Vi foreslår ingen direkte kutt i aktivitetene våre, sier økonomisjef Håkon Kleven.

– Vi hadde opprinnelig ingen reserver til uforutsette utgifter, men tilleggsmidler fra budsjettforliket gjør at vi nå får muligheten til å dempe risikoen for at budsjettet sprekker, sier Kleven fornøyd.

«Får» 11-12 millioner

Byrådet har nemlig bestemt seg for å sette ned prisene på sykehjemsplasser i 2012.

– Det gjør at vi får redusert utgiftene med 11-12 millioner kroner, sier Kleven.

– Av disse foreslår vi å øremerke 3,3 millioner til flere sykehjemsplasser, samt noe midler til fagopplæring og utviklingsmidler til ansatte. Det siste er et område som har lidd de siste årene, sier Kleven.

– Vi vil også avsette noen ressurser til de områdene der vi kjøper tjenester, som sykehjemsplasser, barnvern, psykisk helse, utviklingshemmede og innenfor hjemmetjenesten som har hatt store omorganiseringer, sier Kleven.

– Selv etter dette har vi fortsatt flere millioner igjen. Det er deilig etter å ha slitt i flere år, sier Kleven.

Endelig i pluss

Etter flere år med store underskudd, ser det altså ut til at Bydel Østensjø har fått kontroll på økonomien.

– Vi går nå mot et overskudd på 780.000 kroner i 2011. Det er ikke stort, men likevel fantastisk, sier Kleven.

I fjor måtte bydelen til sammenligning omstille driften og kutte budsjettet med rundt 50 millioner kroner.

– Nå høster vi resultatene av at vi klarte å gå ned i aktivitetsnivå i fjor. Hvis vi klarer å holde det sånn «får» vi tilbake 20 millioner kroner i 2013, som er blitt brukt på å nedbetale merforbruk fra tidligere år, sier Kleven.

– At vi har klart å komme i balanse i år har vært avgjørende for at 2012-budsjettet har vært forholdsvis greit å legge, sier Kleven.

– Med ekstramidlene fra budsjettforliket blir det betydelig enklere å komme i balanse også i 2012, sier Kleven.

Må spare ni millioner

Omstillingsbehovet i 2012 er på rundt ni millioner kroner.

– Vi foreslår å inndra noen stillinger, men det skyldes stort sett opprydding i ledige hjemler og at det er rom for å gå ned noe i hjemmetjenesten ettersom den eldste aldersgruppen går nedover, sier Kleven.

– Vi øker også med noen stillinger, blant annet et halvt årsverk til TT-tjenesten. Vi revitaliserer en stilling som fagutviklingssykepleier, og øker med et halvt årsverk som demenskoordinator og et halvt årsverk som helsesøster innen skolehelsetjenesten, samt med ett ergo- og ett fysioterapiårsverk, sier Kleven.

Økningene kommer som en følge av samhandlingsreformen som starter opp 01.01.2012 med økte oppgaver for bydelene med utskrivingsklare pasienter fra sykehusene.

Skjermer barnehagene

I barnehagene foreslår bydelen verken kutt eller omstillinger. De prøvde seg i fjor, men det møtte motstand både hos befolkningen og flertallet i bydelsutvalget.

– Vi har lagt den ballen død, det ikke var politisk støtte for det, sier Kleven.

Økonomisjefen tror årets budsjettmøte i bydelsutvalget vil gå greit for seg.

– Vi mener at det egentlig ikke er noe omstridt i dette budsjettforslaget, sier Kleven.

Østensjø bydelsutvalg behandler budsjettforslaget i sitt møte 15. desember.

Vil du vite mer om budsjettet, finner du det i sin helhet på bydelens nettsider. Bydelen skal også presentere budsjettforslaget i et åpent møte på Bøler senter torsdag 1. desember.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.