Gå til sidens hovedinnhold

Østensjø støtter flest foreninger

Det er store forskjeller mellom bydelenes pengestøtte til lokale lag og foreningene. Bydel Østensjø er den som støtter flest.

ØSTENSJØ: Bydelsutvikling- miljø og kulturkomiteen i Bydel Østensjø delte ut frivillighetsmidler til 79 lag og foreninger i 2004. Bydel Nordstrand og Søndre Nordstrand fordelte ut midler til henholdsvis 29 og 27 foreninger i samme periode.
Kulturkonsulent Hallgeir Thorbjørnsen i Bydel Østensjø tror årsaken ligger i at det er blitt en tradisjon for å gi mye tilskudd.
Blant lag og foreninger her er det kjent at vi har en stor sum og får dermed mange søkere. I fjor fikk vi inn over 120 søknader, forklarer Thorbjørnsen.

Stor vilje

Han tror ikke Bydel Østensjø nødvendigvis er den bydelen med det rikeste kulturlivet.
Vi har et bredt kulturliv, men jeg tror det er like stor aktivitet andre steder. Men politikerne i bydelen har vist stor vilje til å satse på kultur, og det virker positivt inn. Bydelen har heller ikke hatt så trange budsjetter som for eksempel Ullern og har derfor sluppet å kutte i midlene til den frivillige aktiviteten, sier kulturkonsulenten.

Prioriteres

Direktør for kultur- og idrettsetaten, Gro Balas, mener det er viktig at bydelene prioriterer tilskudd som kommer den lokale kulturen til gode.
Politikerne har gått ut og sagt at tilskudd til kulturelle tiltak skal prioriteres og da er det selvsagt at det følges opp på bydelsnivå, sier hun.
I tillegg til frivillighetsmidlene, som hver enkelt bydel deler ut, finnes det også byomfattende midler som lag og foreninger kan søke på. Disse blir blant annet fordelt gjennom Oslo idrettskrets og Oslo Musikkråd. I tillegg kan frivillige organisasjoner søke om tilskudd innenfor helse- og sosialsektoren.
I 2005 fikk vi inn 160 søknader fra frivillige organisasjoner innenfor helse- og sosialsektoren, som til sammen søkte om 38 millioner kroner. Hittil er 11,7 millioner kroner fordelt, opplyser Balas.
I februar går fristen ut for å søke støtte for frivillige organisasjoner innenfor helse- og sosialsektoren for 2006.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger