Østmarkas Venner ut mot privatisering

MÅ SNU: Johan G. Ellingsen, styreleder i Østmarkas Venner, advarer mot privatiseringen av Friluftsetaten. Han frykter for hva som vil skje med kommuneskogene.

MÅ SNU: Johan G. Ellingsen, styreleder i Østmarkas Venner, advarer mot privatiseringen av Friluftsetaten. Han frykter for hva som vil skje med kommuneskogene.

Østmarkas Venner og Oslo og Omland Friluftsråd advarer mot privatiseringen av Friluftsetaten.

ADVARER:Asbjørn Olsen, generalsekretær i Oslo og Omland Friluftsråd advarer mot privatisering.

OSLO: De to organisasjonene er bekymret for virkningen av den pågående omorganiseringen av Friluftsetaten i Oslo kommune. De frykter at endringene kan sette den helhetlige og friluftslivsvennlige forvaltningen av Oslo kommunes skoger i fare.

Del på Facebook

Organisasjonene har fått med seg at Friluftsetaten nylig ble slått sammen med fire store etater (samferdsel, trafikk, idrett og enøk) til Bymiljøetaten. Disse fungerer inntil videre som egne divisjoner.

– Så vidt vi erfarer vil disse fra 1. oktober i år bli avdelinger og fra nyttår få felles budsjett. Tankegangen videre synes å være at hele Bymiljøetaten vil bli organisert etter bestiller/utfører - prinsippet. Vi frykter at denne omorganiseringen vil få negative følger for forvaltningen og driften av Oslo kommunes skoger, skriver ledelsen i de to organisasjonene i et felles dokument.

Brudd på helhet

Ved en slik organisering vil koblingen mellom forvalting og drift bli fjernet. Den helhetlige forvaltningen som virksomheten i Oslo kommunes skoger har vært basert på siden 1889, vil bli brutt, advarer Oslo og Omland Friluftsråd og Østmarkas Venner.

LES OGSÅ: Livsfarlige trær over sykkelstien

De frykter også at miljø- og friluftslivssakene vil kunne tape i kampen om oppmerksomhet, midler og fokus. Videre frykter de at ansatte i kommuneskogene – som har vært igjennom mange omorganiseringer på kort tid – igjen vil komme i en situasjon med uro og usikkerhet med den følge at dyktige og erfarne medarbeidere slutter og kompetansen svekkes.

Hva med bygningene?

– Vi er også bekymret for hva som vil skje på sikt med forvaltning av bygningsmassen dersom den enten blir solgt ut eller forvaltet av en annen etat enn Friluftsetaten, som nå har et helhetlig ansvar for hele forvaltningen av Oslos kommuneskoger, inkludert bygningene, skriver Asbjørn Olsen og Johan G. Ellingsen.

– Disse bygningene som blant annet omfatter markastuer, DNT-hytter og viktige markaplasser er en viktig del av kulturlandskapet i kommuneskogene og Oslomarka. Dette er vår felles eiendom og vi er bekymret for at disse blir forsøkt driftet etter «lønnsomhetsprinsippet, skriver de to.

Skal det fortsette?

– Vi er også meget bekymret for en videre utvikling som kan innebære at Byrådet konkurranseutsetter virksomheten i kommuneskogene ut over det som gjøres i dag. Oslo kommunes skoger har i snart 125 år vært skjøttet av dyktige fagfolk med lang erfaring og kunnskap om Marka og dets brukere. Vi vil gå så langt som å si at Oslo kommune har drevet landets mest friluftslivsvennlige skogeiendom.

Oslo og Omland Friluftsråd og Østmarkas Venner frykter at en økende privatisering av virksomheten vil innebære dårligere utført arbeid av innleide entreprenører uten kunnskap om de spesielle hensyn som bystyret har vedtatt skal legges til grunn for all virksomhet i kommuneskogen.

Byrådet må snu

Bystyrets enstemmige mål, retningslinjer og flerbruksplan ligger til grunn for forvaltningen og driften av kommuneskogene. Disse dokumentene forutsetter at virksomheten baseres på helhetlig forvaltning og drift.

– Vi henstiller til Byrådet om at intensjonen om den helhetlige forvaltningen av kommuneskogene opprettholdes slik det praktiseres i dag, sier Østmarkas Venner og Oslo og Omland Friluftsråd.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.