*Nettavisen* Nyheter.

Overser geoteknikers advarsel om rasfare

Harald Skuggedal viser en del av den skråningen som han mener kan bli alvorlig berørt av byggeprosjektet som kommer på oversiden.

Plan- og bygningsetaten (PBE) ser helt bort fra advarsel en geotekniker har gitt i forbindelse med et byggeprosjekt i Kirkehaugsveien. Naboene er engstelige etter raskata-strofen i Ålesund.

Klikk på bildet for å forstørre.

Fjellet består av kalkholdig skifer som forvitrer.

Sollerud: Jeg er svært overrasket over PBEs holdning i denne saken. Etaten skriver til Fylkesmannen at "man har ikke kjennskap til at det vil være risikabelt å foreta prosjektering i grunnen i dette området". Dette er underlig sett i lys av at jeg i mai i fjor gjorde etaten sterkt oppmerksom på hvilke farer dette byggeprosjektet kan innebære for naboene.

Betydelig fare

Riktignok er Harald Skuggedal en av naboene til byggeprosjektet, men hans kvalifikasjoner og vurderingsevne kan likevel ikke trekkes i tvil. Skuggedal var tidligere senioringeniør i Vegdirektørens stab. Før dette var han i Veiteknisk avdeling med geoteknikk som spesialfelt.
I brevet på vegne av naboene til PBE advarer han mot de bratte og høye skråningene, som er ustabile og de svake bergartene i fjell. Han ber om at det må gjøres sikringstiltak, ikke minst i forbindelse med bygging av underjordisk garasjeanlegg. "Sprenging kan innebære betydelig fare ikke minst av hensyn til omgivelsene", skriver blant annet Skuggedal til PBE men PBE har altså ikke kjennskap til noen risiko forbundet med prosjektet.

Store løsmasser

Jeg vil tro at etaten nå ser annerledes på dette, med bakgrunn i det som skjedde i Ålesund og den økende uroen hos naboene i dette området. Det er opplagt at det må foretas en geoteknisk undersøkelse. I disse skråningene som er oppe i 35 prosent i det bratteste henget er det for det første store løsmasser. Selve fjellet består i hovedsak av kalkholdig skifer. Det er en svak bergart, med dårlige mekaniske egenskaper, som forvitre og smuldrer opp når den kommer opp i dagen.

Utglidning

I tillegg til at det de nye boligene skal plasseres delvis ned i fjell på oversiden, skal et stort underjordisk garasjeanlegg først på plass.
Å bygge garasjeanlegg i dette fjellet er en stor og komplisert prosess. Sprengning eller vibrasjoner og støy fra hydraulisk pigging kan være nok til å forårsake en utglidning. Bare en geoteknisk undersøkelse kan avgjøre hvor trygt det er å sette i gang dette arbeidet. Vi har allerede sett eksempler på at skråningene er ustabile når stein har rast ut, sier Skuggedal.

Mangel på kompetanse

Som geotekniker har han vurdert stabilitet i mange skråninger knyttet til veiprosjekter.
Skråningsstabilitet vet jeg mye om og hvordan stabilitet skal sikres. Langtidsstabilisering er det som er avgjørende. Etter mitt skjønn fraskriver PBE seg ethvert ansvar og legger alt i ansvarlig søkers hender. Det er helt uholdbart at det ikke kommer pålegg om å foreta en geoteknisk undersøkelse. Selv har jeg tidligere opplevd i jobbsammenheng at entreprenør ikke har hensynstatt råd for å stabilisere skråninger og har sett hvor galt det kan gå. Her vil man altså ikke engang foreta undersøkelsen før rammetillatelse ble gitt. Vårt håp var at Fylkesmannen skulle sette seg bedre inn i saken og ikke bare forholde seg til PBEs uttalelse som utelater vår advarsel. Dette føyer seg inn i rekken av det jeg mener er skandaler og mangel på kompetanse i denne byggesaken, sier Skuggedal.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.