Gå til sidens hovedinnhold

Overvåkning og kvinnekamp på Bjørnholt

Mye har forandret seg siden det politiske syttitallet. Det har elever født i 1990 laget teater om.

BJØRNHOLT: I «Informanten» møter vi en blandet gjeng husokkupanter som jobber for å stoppe rivingen av en bygård på Bjølsen i Oslo. Først prøver de å påvirke byens politikere, ved å møte mannsterke opp på et møte, men det hjelper ikke.

Hyggeligere blir det ikke når politiet setter inn ressurser på å overvåke gruppa - og de kommer beskjed fra «høyere hold» om at det kan skjule seg en informant blant dem. Alle gjør seg tanker om hvem det kan være.

Skremmende

Dette er utgangspunktet for den ene halvparten av 3 DRAs hovedoppsetning som hadde première på mandag denne uka.

Det er, som Nordstrands Blad tidligere har fortalt, elevene selv som i helhet har utviklet og skrevet stykket, og det er et interessant og kanskje litt skremmende resultat dramaelevene, som selv er født i 1990, har kommet frem til.

Men det er viktig å ha i bakhodet at det var utbredt med overvåking, som vi igjen ble minnet om etter Lundkommisjonens rapport ble lagt frem i 1996.

Den viste at svært mange på den politiske venstresida ble overvåket, og at myndighetenes tok seg til rette overfor enkelte på måter som likner det vi ellers kjenner fra de gamle østblokkstatene.

Mappa mi

Etter Lund-kommisjonen ble det anledning til å søke om innsyn i egen saksmappe, og det et dette som speiles i stykkets første scene, der to av husokkupantene vi blir kjent med i stykket, står og kikker i sin egen mappe.

Bjørnholt-elevene har som en del av forberedelsene fått høre foredrag om syttitallets politiske overvåking av Finn Sjue. Han er førstelektor på journalistutdanningen i Oslo, og var selv leder Rød Valgallianse (nå Rødt) i 1981 til 1983 og nestleder i AKP (Arbeidernes kommunistparti).

Sjue har skrevet boka «Overvåket» (Gyldendal 2008) sammen med Ronald Bye.

Rettighetskamp

Forestillingen handler ikke utelukkende om overvåking og et brutalt politisystem, selv om dette lager en passende ramme for den timelange oppsetningen.

Det handler også om kvinners rettigheter: Om retten til å slippe å hente kaffe til menn, fordi du har feil kjønn, og den litt mer viktige kampen for selvbestemt abort.

Hippienes tid

Også konflikten rundt USAs krig i Vietnam dukker opp litt perifert, men som et viktig bidrag til å tegne konflikten som ofte hersket mellom konservative, USA-vennlige foreldre og unge fredselskere.

Dramaelevene på Bjørnholt har gjort en god jobb med å tegne et tiår som nå synes svært fjernt.

«Informanten» spilles hver dag frem til 5. desember klokken 10.30 Og 18, mens «Peer Synd» spilles klokken 13 og 19 i samme tidsrom.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar