Gå til sidens hovedinnhold

Øya oppretter hospitantordning

Som et ledd i utførelsen av knutepunktoppdraget, har Øyafestivalen opprettet en hospitantordning hvor andre festivaler har muligheten til å hospitere til forskjellige avdelinger i Øyafestivalen.

Øyafestivalen har tidligere hatt en hospitantordning på prøveplanet, men ønsker nå å utvide mulighetene til å spre deres kompetanse til andre arrangører.

Ordningen er ment å gi hospitantene innsikt i hvordan organisasjon er bygget opp, hvordan festivalen er planlagt og hvordan den aktuelle avdeling de har søkt til utfører sitt arbeid på festivalen. Ordningen vil også gi god innsikt i hvordan festivalen som helhet fungerer.

Alle søkere må være over 18 år og inneha eller skulle tiltre en ansvarsrolle i en festival eller lignende arrangement der den erfaring man kan få hos Øya er relevant.

Søknadsfristen for hospitantordningen er 30.juni. Det er totalt 11 hospitantplasser innenfor de avdelingene man kan søke til. Mer informasjon finner du på Øyafestivalens hjemmesider.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar