På radontoppen

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som siver opp fra grunnen. Den har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft.

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som siver opp fra grunnen. Den har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft. Foto: Skisse: Statens strålevern

– Jeg kan forstå at foreldre kan bli betenkte, sier radonansvarlig i Omsorgsbygg, Rolf Kjetil Lindbakk.

OSLO: Omsorgsbygg har gjennomført radonmålinger ved nesten samtlige av kommunens tjenestesteder.

– Denne uken leverer jeg resultatene av målingene til Helse- og velferdsetaten. Jeg hadde forventet verre, særlig i områder hvor Statens strålevern har funnet høye verdier av radongass, sier teknisk forvalter og radonansvarlig i Omsorgsbygg, Rolf Kjetil Lindbakk.

Vestre Aker skiller seg ut

– Vi har fått tilgang til målingene i Bydel Vestre Aker. Der ligger radonnivået høyere enn det anbefalte tiltaksnivået på 100 bq/m³ i en tredel av de kommunale barnehagene. Vestre Aker er også et område som Statens strålevern har pekt ut som å ha høye radonverdier.

Les også: Radonfare i barnehagene

– Vestre Aker er et område som skiller seg ut med høye verdier. Når vi i en barnehage har målt 800 bq/m³, så er ikke det all right. Da blir det satt i gang tiltak med én gang, sier Lindbakk.

– Når målingene viser så høye verdier, er det grunn til å være bekymret hvis man har hatt barn i en slik barnehage gjennom flere år og før det ble satt i gang tiltak?

– Jeg kan forstå at foreldre kan bli betenkte. Vi vet lite om radongass har påført barn skader i barnehagene og har ikke noen rapporter å holde oss til. Vi vet bare at radongass i høye konsentrasjoner kan være skadelig med hensyn til lungekreft. Det er litt avhengig av hvor barna har vært i barnehagen og hvor godt det har vært luftet. Selv vinterstid luftes det i barnehager, og det skal lite til før radonnivået går ned. Mest utsatt er de barna som oppholder seg nærmest bakken. Konsentrasjonen blir mindre jo høyere opp i bygget man er, sier Lindbakk.

Ferdig januar 2011

– Verdiene som blir oppgitt i resultatene er den høyeste som vises på målingene, og det skjer gjerne når barnehagen er stengt og ventilasjonen er slått av. Uansett setter vi i gang tiltakene basert på høyeste verdi som er målt, sier Lindbakk.

Barnehager, sykehjem, omsorgsboliger og andre tjenesteområder som Oslo kommunen har ansvaret for, er med i undersøkelsen. Skolene ble tatt for noen år siden og tiltak mot radongass ble iverksatt der det var nødvendig.

– Vi informerer nå bydeler og tjenestesteder om radonnivået. Totalt sett for Oslo er vi som sagt fornøyd med resultatene. Vi er nesten i mål med alle når det gjelder tiltak. Vi regner med at det er sluttført i januar 2011, sier Lindbakk.

Ullern Avis Akersposten vil komme tilbake til tallene når disse blir tilgjengelige.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.