*Nettavisen* Nyheter.

På tide å gå

Fremskrittspartipolitiker, Tone Larsen, kjemper for mer bevegelse og aktivitet i skolehverdagen. Her må det krafttak til, fra alle distanser.

ØSTENSJØ: Jeg oppfordrer foreldre til å la barna sine gå til og fra skolen. Barn trenger aktivitet, noe det er for lite av i skolehverdagen. Dermed er det lurt at elevene går, mener Tone Larsen.

I et vedtak fra bystyret står det at skolen skal innlemme mer fysisk ativitet i hverdagen, noe Larsen føler skolene ikke har fulgt opp.

Den fysiske aktiviteten er viktig. På vestlandet har skolene innført en ordning hvor alle går en halv time før skoledagen starter, dette har gitt gode resultater. Elevenes konsentrasjon er bedre, forteller Larsen.

Jeg har ringt og spurt hvorfor det ikke er mer aktivitet på timeplanen, svaret er at det er lagt opp til flere utflukter og slikt. Problemet med dette er at disse utfluktene går til museer og liknende. Det er ikke dette jeg mente når jeg ønsket å innlemme aktiviteter i skolehverdagen, sier FRP- politikeren, som føler at skolene må gjøre mer.

Politikerne snur ikke ryggen til, slik mange kan tro. Skolene er nødt til å ta denne diskusjonen på alvor, fortsetter hun.

Larsen peker på fedmeproblemer og sykdommene som er relatert, i tillegg til mosjon og økt konsentrasjon. På grunn av dette ønsker hun at foreldrene skal la barna gå til skolen.

Å tilrettelegge for gange på skoleveien er da viktig. Sammen med Foreldrenes Arbeidsutvalg har hun delt ut flyers, med ønske om at bilister ikke skal kjøre helt inn til skolen, slik at trafikken minskes og barna få en tryggere skolevei.

Lengre friminutt

Løsningene er tydelige og Larsen mener at det ikke vil medføre problemer.

Forleng det midtre friminuttet! Nå er spisefri såpass kort at barna må kaste i seg maten for at de skal rekke å løpe ut og leke litt. Dette er ikke bra! Om man forlenger dette friminuttet, kan barna få tid til både å spise i fred og utfoldet seg med lek. Friminuttet er altfor kort til at de skal rekke å få løpt fra seg, mener politikeren.

At skoledagen blir lenger, burde ikke være noe problem for hverken elever eller lærere.

Barna får mer fri midt i skoledagen og lærerne har muligheten til å jobbe i dette friminuttet, i stedet for etter skoletid, sier Larsen.

Et annet alternativ er å la idretten ta over for skolefritidsordningen(SFO). Muligheten for dette er god og Larsen nevner at Lyn Akademiet har gjennomført dette.

Om idretten tar over SFO drar barna rett til aktivitet, i stedet for SFO.

Støtter aktive barn

Jeg gir full støtte til Larsen! Alle undersøkelser tyder på at det generellt er en lavere fysisk aktivitet. Økende aktivitet er veldig viktig med tanke på å forebygge helse- og fedme problemer, sier Knut Even Lindsjørn, nestleder i Helse- og Sosialkomiteen(SV). Han føler at aktivitet er bra både for enkeltpersoner og for samfunnet.

Det finnes ulike former for aktivitet skolene kan ta tak i og SV har som mål at skoledagen skal inneholde en time med fysisk aktivitiet hver dag. Problemet er tid.

Det er ikke nok aktivitet i skolene. SV håper på å gjennomføre heldagsskoler som kan tilby mer aktivitet. Da har man tid til å innlemme det fysiske. Larsens forslag om lenger friminutt midt på dagen er veldig godt. SV har lenge kjempet for dette, men da må man regne med lengre skoledager, sier Lindsjørn.

Om idretten skal ta over for SFO er Lindsjørn mer skeptisk til, ettersom ikke alle barn er like interessert i idrett.

Om dette skal gå, må mangfoldet og alternativene være mange. Ikke alle er like glad i idrett og utfordringen er da å finne noe for alle.

Penger og veier

Lindsjørn er uenig med Larsen på et punkt, at skolene ikke gjør nok.

Han legger ansvaret over på kommunen.

Skolene tar nok dette på alvor, men de har ikke nok resursser. Bystyret er nødt til å tø opp og gi skolene mer penger slik at man kan få en satsing på aktivitet. Skolens elevantall øker, mens det blir mindre og mindre lærere. Skolene må styrkes, både med penger og lærere. SVs mål er å bevillge mer resursser til skolene i 2007, sier han.

Oppfordringen om å la barna gå, stiller Lindsjørn seg bak på alle måter og mener at foreldrene må bli flinkere til å slippe barna sine.

Dette betinger trygge og gode skoleveier. Her er det kommunen som ikke har gjort nok. Flere fotgjengerfelt trengs og brede fortau. Her må kommunene ta ansvar og gjøre skoleveiene så sikre som mulig. Kommunen har gjort noe, men det er viktig å ta for seg alle skoleveiene, slik at de kan bli trygge, abslutter han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.