Gå til sidens hovedinnhold

På tide med støyplan!

BU vurderer støyskjerming i Sognsveien, Tåsenveien, Maridalsveien og Grefsenveien. Trafikken vokser raskere enn støytiltakene, sier Bent Gether-Rønning (H).

NORDRE AKER: I forbindelse med «Strategisk støykartlegging» etter Forurensningsforskriften, skal det utarbeides handlingsplaner mot støy. Det innebærer at det lokalt skal fremmes tiltaksstrategier som skal redusere støyproblemer. En omfattende støykartlegging som er gjennomført i Oslo viser at så mye som 20 prosent av befolkningen er «svært støyutsatt».

Nå er Friluftsetatens «handlingsplan mot støy 2008-2013» på høring også i Nordre Aker. Planen skal etter hvert vedtas av bystyret.

På tide

På tide at noe blir gjort. Flere steder i Nordre Aker har trafikkstøyen vokst, uten at slitte og avleggs støyskjermer har fått nødvendige oppgraderinger. I tillegg har de siste årenes befolkningsvekst i bydelen også resultert i mer trafikkstøy på lokalveiene. Det betyr at også nye områder bør vurderes for støyskjermingstiltak, sier bydelsutvalgsmedlem (BU) Bent Gether-Rønning (H), som også er medlem i miljø, plan- og samferdselskomiteen (MPS).

Jeg regner med at en ferdig plan vil måtte utløse midler på ett eller annet nivå for å kunne følge opp intensjonene i planen. Hvis ikke blir jo alt arbeidet med den meningsløst, legger Høyre-politikeren til.

Flere støyskjermer

Da forslaget til «Handlingsplan mot støy» ble behandlet i BU 8. mai, var det i hovedsak MPS-komiteens vedtak som ble lagt til grunn, og fikk flertall. Det betyr blant annet at BU og komiteen går for administrasjonens anbefalinger om at det vurderes støyskjermende tiltak langs Sognsveien opp til Nordberg, Tåsenveien opp til Rolf Wichstrøms vei, Maridalsveien opp til Brekkekrysset og Grefsenveien fra Storo og oppover.

I tillegg vedtok BU at tiltak som fartsreduksjoner også bør benyttes på kommunale veier for å senke trafikkstøyen, og at utendørsstøy bør være med i en slik plan. Det betyr at støymålinger ikke bare bør foretas innomhus, men også utendørs.

Nye skjermer

I tillegg fikk Høyre flertall for å inkludere i vedtaket at også støyskjermene langs Ring 3, blant annet foran Lillo Terrasse, bør fornyes og utbedres. Eksisterende skjermer har vært her i flere titalls år, og det er vel ingen tvil om at trafikken i dag er mangedoblet på Ring 3, sammenlignet med situasjonen da støyskjermene ble satt opp, sier Gether-Rønning, som selv bor i området.

SVs forslag om fremming av egen sak om fornying av støyskjermer fra Sinsen og nordover mot Årvoll, fikk også BU-flertall.

Kollektivt støyer

I planen blir det også oppgitt at folk som bor langs T-bane og trikk er utsatt for støy. Men i sakspapirene utarbeidet av administrasjonen forut for forrige BU-møte, går det frem at den mangler informasjon om hvor mange Nordre Aker-beboere dette gjelder. Likevel har bydelen mottatt klager på kollektiv-støy, blant annet fra beboere i Vestgrensa ved J. Colletts plass, i Grefsenveien, Niels Henrik Aabels vei og i Bergslia ved Ullevål. For øvrig opplyser administrasjonen at det i sistnevnte tilfelle er utført innendørs støymåling, og at resultatet ligger innenfor gjeldende grenseforskrifter.

Stille områder

Handlingsplanen mot støy ønsker også forslag om «stille områder» i bydelene, også i henhold til EU-direktiv. Stille områder skal være en «kompenserende strategi» mot den økte støyen som følge av økt trafikk, og tilby rekreasjon, friluftsliv og/eller kulturaktiviteter. Akerselva og Sognsvannsbekken er foreløpig plukket ut som slike områder i bydelen.

Nordre Aker mener imidlertid at også områder som Sverre Enevolds plass, Myrerjordet, Gransjordet, Engebråtenjordet, Bergskogen, Godalsparken, Grønn rute, Damefallet, Havnabakkjordet og turveitraseene bør kvalifisere til tiltak for å sikre disse som «stille områder» i henhold til definisjonen i planen, forteller Gether-Rønning.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?