Gå til sidens hovedinnhold

Påfyll i hverdagen?

Tirsdag 9. oktober klokken 19.00 inviterer KvinneROM til fortellerkveld med Anne Tandberg og Astri Hognestad.

Tåsen: Temaet for fortellerkvelden er "Eventyret som veivisere for våre liv". Anne Tandberg forteller en historie som Astri Hognestad setter i en jungiansk sammenheng.
Astri Hognestad er utdannet som analytiker/psykoterapeut ved C.G. Jung-instituttet i Sveits, og har i tillegg sosionomutdanning, cand. philol.grad og ped.sem. Hun har drevet privat praksis i Oslo siden 1990, og holder foredrag og kurs i tilknytning til jungiansk symbolforståelse.
Hognestad har utgitt "Livskriser og kreativitet - et jungiansk perspektiv", "Broer til oss selv - forstå deg selv gjennom eventyr og drømmer" og "Når dører åpner seg. Drømmer, religiøse erfaringer og andre grenseerfaringer".
Boken "Fra livskrise til livsglede symboler i drømmer og eventyr som veivisere i våre liv" gis ut til våren.
- Drømmene er kreative uttrykk for denne indre virkeligheten, men de kan også vise sider og ressurser vi ikke har vært klar over. Eventyrene gir oss på samme måte et billedspråk som gjør at vi kan gjenkjenne det som foregår inni oss på et følelsesmessig plan. For eksempel er de skattene som finnes hos trollene et godt bilde på den rikdommen hver enkelt av oss har i seg, men som ofte er blokkert på grunn av våre troll, forteller Hognestad på nettstedet til KvinneROM.
Anne Tandberg er lærer i grunnskolen og de siste 8 årene har hun fungert som forteller og litteraturformidler til barn og unge ved siden av lærerfunksjonen. For en tid tilbake var hun ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av et undervisningsprosjekt ved navn "Fra ord til form", hvor ungdom brukte fortellinger og litteraturformidling til å utvikle egne kunstutrykk.
Og for opplysningens skyld: Jungiansk analyse er en psykodynamisk orientert metode, som tar hensyn til hele mennesket og inkluderer dermed et spirituelt perspektiv. I Jungs menneskesyn legges det også vekt på det iboende kreative og helbredende ressurser.
Sted: Menighetshuset/Tåsenveien 121.
Kilde: Kvinnerom.net

Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley