Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Palestinsk flyktning og idrettsutøver (37) til norske foreldre: – Dere må spre selvtillit

SAMLET FORELDRE: Fore­drags­hol­der og id­retts­ut­øver Mar­co El­sa­fa­di sam­let over nitti Lut­vann-for­eld­re til en­ga­sjert se­mi­nar.
SAMLET FORELDRE: Fore­drags­hol­der og id­retts­ut­øver Mar­co El­sa­fa­di sam­let over nitti Lut­vann-for­eld­re til en­ga­sjert se­mi­nar.
– Han er en per­fekt rol­le­mo­dell for bar­na våre, sa en yd­myk FAU-le­der Mari Hol­øi­en om den tid­li­ge­re pa­le­stin­ske flykt­nin­gen Mar­co El­sa­fa­di (37).

LUT­VANN: Det var på bak­grunn av et øns­ke om å en­ga­sje­re for­eld­re ved sko­len at FAU-le­de­ren en­ga­sjer­te Elsafadi.

– Vi vil­le gjer­ne ska­pe noe po­si­tivt på sko­len, sier Hol­øi­en.

Hun had­de tid­li­ge­re hørt Elsafadi snak­ke, og men­te at for­eld­re og fore­sat­te ved Lut­vann had­de mye å lære av flykt­nin­ge­ne og topp­id­retts­ut­øve­ren.

Les også: Noske ungdommer sliter med angst

Mar­co El­sa­fa­di er pa­le­stinsk flyktning og kom til Nor­ge med fa­mi­lie i 1987. Han er bas­ket­ball­spil­ler på topp­ni­vå og har re­pre­sen­tert det nor­ske lands­la­get i 12 år.

Jobber mot skoleskulk

I 1993 be­gyn­te han sitt en­ga­sje­ment for barn og unge og i 2002 stif­tet han or­ga­ni­sa­sjo­nen New Page som fram til 2011 job­bet med van­ske­lig­stilt ung­dom, rus­pro­ble­ma­tikk, sko­le­skulk, fri­tids­pro­ble­mer og vold.

Ons­dag tok han alt­så tu­ren til Lut­vann for å snak­ke om for­eld­re­rol­len, og hvor­dan for­eld­re er sine barns bes­te vei­le­de­re: Det hand­ler alt­så om å vel­ge sine ord med omhu, og ha tro på seg selv.

Hvil­ke signaler du sen­der og hvor­dan du som ditt barns nær­mes­te opp­trer, er av­gjø­ren­de.

Se­mi­na­ret sam­let i un­der­kant av 100 for­eld­re.

Les også: Skriver chick-litt fra Groruddalen

Gjorde sterkt inntrykk

– Foredraget gjor­de sterkt inn­trykk, og jeg tror nok de fles­te føl­te at det­te var tan­ke­vek­ken­de, og gikk hjem med ho­det fullt av tan­ker om at de had­de lært noe, el­ler at han i alle fall had­de sådd et frø om hvor­dan man bør opp­tre, sier Hol­øi­en.

Les også: Dette ser du ikke hver dag: Lillomarka full av tenåringer

Å ar­ran­ge­re for­eld­re­treff på kvelds­tid (og i alle fall på dag­tid journ. an­merk.) er all­tid ut­ford­ren­de.

– Folk le­ver trav­le liv med jobb og ak­ti­vi­te­ter. Vi var svært spen­te på hvor man­ge som kom til å duk­ke opp på ar­ran­ge­men­tet, sier FAU-le­de­ren.

Delta i debatten! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Delta i debatten! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!