500 - Internal Server Error

[]
Gå til sidens hovedinnhold

Pasientene som får svi

Det er sagt at rygg- og muskel-plager er den nye folkesykdommen i Norge. I hvert fall er det slik at livsstilen til mange av oss med mye stillesittende arbeid, eller arbeid med monotone bevegelser, gir oss fysikalske plager. Aldri har behovet for fysikalsk behandling vært større.

Bydel Grorud er, som andre bydeler i Oslo, flittige henvisere av pasienter som har behov for fysioterapi. Bydelen dekker i dag tilsammen 5,6 driftstilskudd til fysioterapeuter. Fysioterapeutene som driver privat, finansierer sin virksomhet gjennom slikt driftstilskudd, i tillegg mottar de betaling fra Nav per pasient etter bestemte takster.

Men nå er det kommet nye finansieringsordninger. Spleiselaget mellom kommunene (bydelene) og staten (Nav) fungerer ikke, mener staten. Stadig mer av regningen blir tatt av Nav. Jeg lever av Nav-biten, sier Sverre Jokstad ved Rødtvedt helseklinikk til Lokalavisen.

Ventelistene er allerede lange, opp til seks måneder. Med omleggingen kan det bli verre. Fysioterapeutene frykter blant annet at utsatte grupper som barn, funksjonshemmede og kronisk syke vil bli skadelidende. Rødtvet helseklinikk sier det så kraftig at de frykter konkurs når den nye finansieringsordningen trer i kraft.

Det er verdt å lytte til bønnen fra fysioterapeutene om å tenke seg godt om når en innfører en ny finanseringsmodell. Saken har, på linje med en del andre reformer i helse-Norge, ikke vært gjennom en grundig politisk diskusjon. Det er først når forskriften eller omleggingen skal settes ut i livet at den vanlige mann i gata forstår konsekvensene. Og da er det for sent.

Og det er sjelden slik at alle parter sparer på en omlegging der målet er å få noen til å ta en større andel av regninga. Hvis Nav har betalt for mye, må kommunene tvinges til å betale mer, ellers skjer det ikke. Resultatet er gjerne at tredjepart, i dette tilfellet helseklinikkene, skvises mellom de andre interessene. Allerede i dag arbeider flere mer enn 100 prosent for å få hjulene til å gå rundt. Utstyr og lokaler skal betales, og hvis bidragene skjæres til beinet kan det ende med kroken på døra. Og da er det selvsagt igjen pasientene som blir skadelidende.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot