Gå til sidens hovedinnhold

PBE: - Kunstisbanen er for stor

Plan- og bygningsetaten (BPE) går inn for kunstisbane på Bogstad, men mener planforslaget er for omfattende.

BOGSTAD: Planforslaget for kunstisbane er nå ute til offentlig ettersyn. Forslaget som Røa Idrettslag og Oslo Golfklubb står bak, blir ikke anbefalt av PBE. Etaten mener anlegget blir for stort og omfattende, men prinsipielt mener PBE at det er akseptabelt å anlegge kunstisbane på driving rangen.

Les også: Bo Callanders reaksjon

Les også: Naboaksjonens reaksjon

Lys ikke et problem

I sin foreløpige konklusjon skriver PBE at "anlegg av kunstisbane dreier seg om å tilrettelegge for en tilleggsbruk innenfor rammen av hva området store deler av året er båndlagt til" og mener at en kunstisbane vil være et godt tilbud for barn og andre aldersgrupper.

Etaten mener at anlegg som er belyst om vinteren ikke skaper spesielle problemer for boligområder som har utsikt til anleggene, men er samtidig negativ til omfanget av lysanlegget i planforslaget:

"Lysmastenes antall og virkning må studeres nøye før eventuell plassering bestemmes. En reduksjon av mastenes høyde må vurderes," skriver Plan- og bygningsetaten.

For omfattende

PBE mener at planen med tre bandybaner (to syverbaner og én elleverbane) medfører for omfattende endringer i terrenget og for stor økning i trafikkmengden og virksomheten i området. Etaten anbefaler en reduksjon slik at banen i hovedsak blir liggende vis-à-vis skoletomtens utstrekning.

Les også: Bo Callanders reaksjon

Les også: Naboaksjonens reaksjon

Støybeskyttelsestiltak

PBE mener også at støy for nærliggende boliger kan være et problem. Det kommer også frem i forslaget til reguleringsbestemmelser, at støybeskyttelsestiltak skal være ferdigstilt før brukstillatelse blir gitt.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter