Penger på bok

Ullern bydelsutvalg kan for en gang skyld se at de har penger "til overs" når dette året ebber ut. Det er historisk.

Ullern: Bystyret vedtok at 150 millioner kroner skal benyttes til å styrke bydelenes rammer inneværende år. Av disse går 6,1 millioner til Bydel Ullern.

2,1 mill. til utstyr

Bydelsdirektøren la frem et forslag om å disponere 2 millioner av disse i 2006 og overføre 4,1 millioner til neste års budsjett. Dette ble godt mottatt av BU-representantene, særlig at det for dette året ble satt av 1,1 millioner kroner til utstyr og inventar til de tre kommunale sykehjemmene. Investeringer som skal komme både brukere og ansatte til gode.
- Jeg må si jeg synes det er hyggelig å gi noe tilbake til sykehjemmene, sa Berit Kvæven (V), som mente det var en unik situasjon å ha midler til disposisjon.
- Vi er et BU som ikke er vant til å ha penger mellom hendene, sa Katinka Greve Leiner (A), som likevel mante til nøktern optimisme for neste år. Hun trodde at den nye sentraliserte sykehjemsordningen kunne gi en baksmell.
- Jeg er enig med Leiner. 4,1 millioner kroner er småpenger i forhold til sykehjemmene. Det dekker bare noen få sykehjemsplasser, sa Arne Helgerud (H).
- Det er uansett en hyggelig situasjon, at vi i dag kan vedta å bruke penger på en nyttig måte, sa Aslak Aslaksen (H).

Øvrige disposisjoner for 2006 ble:

Barnevernet skal styrkes med 250 000 kroner gjennom blant annet opprettelsen av en stilling. Dessuten skal kostnadskrevende plasseringer innenfor barnevernet i 2006 dekkes opp.
Hjemmetjenesten styrkes med 250 000 kroner gjennom blant annet opprettelse av nye stillinger allerede i år.
Til utstyr til barnehagene og tilpasninger til den inngåtte Inkluderende Arbeidsliveavtalen er det avsatt 400 000 kroner.
Bydelsdirektørens forslag til disposisjoner i 2006 ble i sin helhet vedtatt av BU. Ullern bydels budsjettforslag vil bli presentert i neste utgave av Ullern Avis Akersposten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.