Gå til sidens hovedinnhold

Penger til frivillige

Med noen små justeringer vedtok bydelsutvalget torsdag fordelingen av årets frivillighetsmidler.

Søndre Nordstrand: Det var et ønske om å vise at bydelen setter pris på korvirksomhet at mye penger ble fordelt på de mange korene i Søndre Nordstrand. Fra det opprinnelige forslaget var det bare en søknad som ble redusert etter behandling i kultur- og oppvekstkomiteen i bydelen. Røde Kors ressurssenter på Mortensrud fikk redusert sitt tilskudd av frivillighetsmidler med 20 000 kroner.

Røde Kors er en stor organisasjon som bør kunne bistå mer selv enn disse mindre frivillige organisasjonene kan, sa komiteleder Liv Jorunn Eriksen (SV) om fordelingen.

Nordstrand skytterlag får ikke penger ved årets tildeling. Grunnen er at komiteen ikke har mottatt dokumentasjon på at laget har medlemmer i Søndre Nordstrand. Arild Anderssen (H) mente det var galt at skytterlaget ikke fikk støtte fordi de har fått det tidligere. Han mente dessuten at organisasjonen selvsagt har mange medlemmer i bydelen. Også Morten Elster (RV) mente at dette var en ren teknikalitet fra komiteens side og støttet et bidrag til skytterlaget. Likevel var det enighet i bydelsutvalget om at frivillighetsmidlene i størst mulig grad skal komme bydelens beboere til gode.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre