*Nettavisen* Nyheter.

Penger til turn, dans eller skøytebane?

I vår vant Ammerud skoles musikkorps (øverst) midler fra Oslofondet. I denne runden er det Ungdomsklubben The Raven (nede f.v.), Romsås IL Turn og Groruddalsporten Storvel som er finalister til å vinne penger. Foto: FOTO/ILLUSTRASJON: KARL ANDREAS KJELSTRUP/ARKIV/PRIVAT

Her er finalistene som kan vinne midler fra Oslofondet sommeren 2014. Nå kan du stemme på din favoritt! Kandidaten som får flest stemmer vinner beløpet det er søkt om. Fristen for å stemme er søndag 23. mars kl. 24.

GRORUDDALEN: Oslofondet er et samarbeidsprosjekt mellom Mediehuset dittOslos lokalaviser og Hafslund, med formål å støtte aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøet.

Oslofondet deler ut 250.000 kroner i 2014. Fire ganger i året deles det ut 12.500 kroner til hver av fire vinnere fra hvert område (se faktaboks*) som dekkes av Mediehuset dittOslos lokalaviser.

Stor aktivitetsbredde

I før­s­te run­de var det Ammerud skoles musikkorps som vant midler til å holde en showkonsert. I dittOslos øv­ri­ge lo­kal­avi­ser var det Sirkussmulene på Tøyen, Manglerudspeiderne og Ti­ger Ka­ra­te­klubb på Kjels­ås, som fikk mid­ler.

LES OGSÅ: Nå premieres sirkus, karate, speiding og korps

I den­ne run­den har ju­ry­en valgt ut de tre fi­na­lis­te­ne du kan lese om under, fra by­de­le­ne i Groruddalen. Trykk her for å gå rett til stemmesiden!

Kandidat 1: The Raven ungdomsklubb

The Ravens

«The Ravens» er en nyoppstartet dansegruppe, der fokuset er på å foredle og utvikle dansetalentet til ungdom ved The Raven ungdomsklubb. Klubben har over 250 aktive brukere. Søker midler til kostymer, workshops og innkjøp av materiell til danseundervisning.

VIL DU STEMME PÅ DENNE KANDIDATEN? TRYKK HER FOR Å GÅ TIL STEMMESIDEN!

Kandidat 2: Romsås IL Turn

Romsås IL Turn

Turngruppa har 50 medlemmer fra 4 til 16 år, fra Romsås, Grorud, Kalbakken og Ammerud, med bakgrunn fra ca. 26 nasjonaliteter. Har også aktiviteter for handikappede. Søker midler til nye turnapparater; ny skranke, den eksisterende er fra 1978, og treningsbommer.

VIL DU STEMME PÅ DENNE KANDIDATEN? TRYKK HER FOR Å GÅ TIL STEMMESIDEN!

Kandidat 3: Groruddalsporten Storvel

Groruddalsporten Storvel

Groruddalsporten storvel omfatter alle borettslag, sameier og velforeninger på Teisen, Fjellhus, og Ulven. Arrangerer konserter og aktiviteter. Søker midler til vanningsutstyr, verktøy og vedlikeholdsutstyr i forbindelse med opprettelsen av en skøytebane i Youngslunden.

VIL DU STEMME PÅ DENNE KANDIDATEN? TRYKK HER FOR Å GÅ TIL STEMMESIDEN!

Resten av byen

Det er også valgt ut tre kandidater fra hver av avisene Nordstrands Blad, Ullern Avis/Akersposten/Nordre Aker Budstikke og dittOslo i sentrumsbydelene.

Du kan også stemme på kandidater fra disse områdene. (Trykk på avisnavnene over for å gå videre).

Juryen

Den av de tre finalistene som får flest stem­mer fra le­ser­ne og ju­ry­en blir til­delt 12.500 kro­ner. Ju­ry­en be­står av kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Ka­ta­ri­na Fin­neng i Hafs­lund, an­svar­lig re­dak­tør Tore Bol­ling­mo i Me­die­hu­set dittOslo, Anya Sø­dal i Oslo Id­retts­krets og Tri­ne Ja­kob­sen i UngOrg.

Oslofondet juryen januar 2014

LES MER OM OSLOFONDET – OG SØK MIDLER FRA NESTE UTDELING HER!

Annonsebilag