*Nettavisen* Nyheter.

Penger til ungdomsklubb, idrettsutlån eller sjøkorps?

I vår var det Sirkussmulene som mottok 12.500 kroner i støtte fra Oslofondet. I runde nummer to er UngMetro i Sagene (øverst t.h.), Skattkammeret på Bislett og Sjøkorpset finalistene som kan få midler til barne- og ungdomsaktivitet. Foto: Foto: Karl Andreas Kjelstrup/Arkiv/Privat

Her er finalistene fra sentrumsbydelene som kan vinne midler fra Oslofondet sommeren 2014. Nå kan du stemme på din favoritt! Kandidaten som får flest stemmer vinner 12.500 kroner. Fristen for å stemme er 2. juni!

SENTRUM: Oslofondet er et samarbeidsprosjekt mellom Mediehuset dittOslos lokalaviser og Hafslund, med formål å støtte aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøet.

Oslofondet deler ut 250.000 kroner i 2014. Fire ganger i året deles det ut12.500 kroner til hver av fire vinnere fra hvert område (se faktaboks*) som dekkes av Mediehuset dittOslos lokalaviser.

Stor aktivitetsbredde

I før­s­te run­de var det turn- og tea­ter­grup­pa Sir­kus­smu­le­ne, ved Oslo Teatersenter på Tøy­en, som fikk pen­ger til nytt ut­styr. I dittOslos øv­ri­ge lo­kal­avi­ser var det Am­me­rud sko­les mu­sikkorps, Manglerudspeiderne og Ti­ger Ka­ra­te­klubb på Kjels­ås, som fikk mid­ler.

LES OGSÅ: Nå premieres sirkus, karate, speiding og korps

I den­ne run­den har ju­ry­en valgt ut de tre fi­na­lis­te­ne du kan lese om i spal­ten til høyre fra by­de­le­ne i Oslo sen­trum. Trykk her for å gå til stemmeside!

Kandidat 1: UngMetro ungdomsklubb

Ungmetro

UngMetro i Bydel Sagene er en ungdomsklubb som er åpen for alle. Driver også juniorklubb, og klubb for psykisk utviklingshemmete. Søker midler til maling, flatskjerm, spill og inventar til oppussing av klubblokale som skal innredes og drives av ungdommene selv.

VIL DU STEMME PÅ DENNE KANDIDATEN? TRYKK HER FOR Å GÅ TIL STEMMESIDEN!

Kandidat 2: Skattkammeret frivilligsentral

Skattkammeret St. hanshaugen

Skattkammeret drives av frivillige og er en gratis utlånssentral av sportsutstyr for barn og unge på Bislett Stadion. Ordningen skal forebygge fysisk og sosial ekskludering og gi lik mulighet til idrett. Hadde i fjor 700 utlån. Søker midler til vedlikehold av ski, brett og skøyter.

VIL DU STEMME PÅ DENNE KANDIDATEN? TRYKK HER FOR Å GÅ TIL STEMMESIDEN!

Kandidat 3: Sjøkorpset i Oslo

Mohawk II Sjøkorpset

Sjøkorpset i Oslo er en forening som i snart 100 år har lært barn og unge fra hele byen seilas og sjømannskap. Driver det eneste helårstilbud innenfor seiling i byen, og holder til på Akershuskaia. Søker midler til innkjøp av tauverk til skuta «S/Y Mohawk II».

VIL DU STEMME PÅ DENNE KANDIDATEN? TRYKK HER FOR Å GÅ TIL STEMMESIDEN!

Resten av byen

Det er også valgt ut tre kandidater fra hver av avisene Lokalavisen Groruddalen, Ullern Avis/Akersposten/Nordre Aker Budstikke og Nordstrands Blad.

Du kan også stemme på kandidater fra disse områdene. (Trykk på avisnavnene over for å gå videre).

Juryen

Den av de tre finalistene som får flest stem­mer fra le­ser­ne og ju­ry­en blir til­delt 12.500 kro­ner. Ju­ry­en be­står av kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Ka­ta­ri­na Fin­neng i Hafs­lund, an­svar­lig re­dak­tør Tore Bol­ling­mo i Me­die­hu­set dittOslo, Anya Sø­dal i Oslo Id­retts­krets og Tri­ne Ja­kob­sen i UngOrg.

Oslofondet juryen januar 2014

LES MER OM OSLOFONDET – OG SØK MIDLER FRA NESTE UTDELING HER!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag