Gå til sidens hovedinnhold

Planen klar for nye Kollen

Byrådets reguleringsplan for nye Holmenkollen skianlegg er nå klar. Det blir mye nytt hvis planen blir vedtatt av bystyret.

HOLMENKOLLEN: Byrådet la i forrige uke frem reguleringsplanen som skal gjøre Holmenkollanlegget klart til Ski-VM og VM i skiskyting i 2011.

Byrådet ønsker å legge til rette for at Holmenkollen skal være et tidsriktig idrettsanlegg for konkurranser på internasjonalt toppnivå, samtidig som det skal tilrettelegges for breddeidrett og friluftsliv, sier byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen i en pressemelding.

Dårlig tid

I tillegg til at Holmenkollbakken skal oppgraderes, skal løypene og langrenns- og skiskytterarenaen forbedres, og det skal bygges ny normalbakke og tilrettelegges for treningsbakker ved Midtstuen.

Alle har lagt seg 110 prosent i selen for å få dette klart. Jeg tror det blir et flott anlegg, sier byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen, til Akersposten. Hun påpeker at det begynner begynner å skorte på tid hvis alt skal bli klart til VM.

Mange interesser

Agerbak-Jensen mener at byrådet med denne planen har ivaretatt de forskjellige meningene og interessene rundt anlegget på en god måte.

I friområdene skal anlegg og tiltak i større grad underordnes grøntstrukturen. Byrådet går blant annet inn for en omstridt rulleskiløype, men Agerbak-Jensen mener dette vil føre til minimale inngrep i naturen, blant annet fordi denne banen bare skal gruses tre meter, slik at løypenettet i størst mulig grad skal ha et grønt preg på sommerstid.

Det skal stilles krav til utomhusplan, landskapsplan og miljøoppfølgingsprogram i forbindelse med byggingen av det nye nasjonalanlegget, og normalbakken og treningsbakkene i Midstulia skal i størst mulig grad tilpasses landskapet.

Flytter Besserudtjernet

Besserudtjernet skal flyttes tilbake til sitt opprinnelige område nord for anlegget, og det skal etableres flere dammer og bekkeløp med bademuligheter. I tillegg skal det plantes 10.500 trær for å forsterke det grønne preget.

Det er også igangsatt arbeid for å bedre trafikksikkerheten i nærområdet, spesielt med tanke på fotgjengere. Byrådet foreslår blant annet at det etableres fortau på vestsiden av Holmenkollveien mellom de to kryssene med Kongeveien. I tillegg ligger det nå ute til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for utvidelse av den smaleste delen av Hospitsveien, og utvidelse av Holmenkollveien med fortau fra Besserud stasjon og opp til Kongeveien.

Hvis bystyret vedtar planen i senere juni, starter byggingen av Midtstubakken umiddelbart. Tårnet på Holmenkollbakken vil sprenges rett over sommeren.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus