Planer for biobrenselanlegget er forsinket

Arild Andersson (H) vil flytte bussparkeringen.

Arild Andersson (H) vil flytte bussparkeringen.

Et bredt bystyreflertall vil kreve flere alternativer til plassering av biobrenselanlegg.

KLEMETSRUD: Rune Volla fra Hafslund Fjernvarme fortalte at planprosessen for biobrenselanlegget er et halvt år forsinket fordi Hafslund Fjernvarme har støtt på så mange problemer i leggingen av fjernvarmerør, som skal forbinde fjernvarmen som lages på Klemetsrud med nettet som går fra Brobekk til sentrum.

I dag utnyttes om lag 68% av energien som lages på Klemetsrudanlegget. Resten av energien slippet ut gjennom to store kjøletårn. Når forbindelsen med sentrum står klar cirka 30. juni neste år, vil energiutnyttelsen være nær 100%.

Nordstrands Blad fortalte i vår historien om Hafslunds planer om å legge rør rett gjennom våtmarksområder ved Østensjøvannet. Ny trasse er nå funnet. Hafslund regner med at planprosessen vil ta to år, mens det vil ta ytterligere tre år å bygge anlegget.

Ønsker alternativer

På folkemøtet fremkom det tydelig at Hafslunds ønske om å plassere biobrenselanlegget i skogen nord for dagens anlegg, og like ved Lofsrud gård, er lite populært.

Publikum syntes det var merkelig at byråd Peter N. Myhre (FrP) for få uker siden lanserte ønske om å plassere en bussoppstillingsplass og en gjenbruksstasjon på sørsiden av anlegget, på samme sted som tidligere har vært nevnt som aktuell lokalisering av biobrenselanlegg.

Dere har sagt til oss i bydelsutvalget at det ikke er noe problem å flytte bussene opp i næringskorridoren som er langs E6, sier en harmdirrende Arild Andersson (H).

Publikum kunne gå hjem ett politikerløfte rikere:

Det er klart vi skal be om flere alternative plasseringer for biobrenselanlegget, det er meningsløst å ikke gjøre det, sier bystyrepolitiker Knut Even Lindsjørn (SV), og får støtte av de andre paneldeltakerne som var fra Høyre, Venstre, Ap og FrP.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag