Gå til sidens hovedinnhold

Planlegger nye gravplasser på Klemetsrud

Gravferdsetaten er i gang med planleggingen av 2040 kisteplasser og 500 urneplasser på Klemetsrud kirkegård.

OSLO: – Det er snakk om et område på 30 dekar (30.000 kvadratmeter journ.anm.). I og med at vi har fått prosjekteringmidler i år regner jeg med at bystyret kommer med penger til opparbeidelse til neste år, sier direktør Margaret Eckbo i Gravferdsetaten.På dette arealet skal det være plass til 2040 kisteplasser og 500 urnegraver.

– Det blir regulert inn muslimske felt, vi har akkurat startet arbeidet så hvor mye vet jeg ikke, sier Eckbo.

Nok plass til 2030

Det var tidligere et felt muslimske gravplasser på Klemetsrud, men dette ble fult og eneste alternativ var gravlunden på Høybråten.

Nå her Gravferdsetaten åpnet et nytt muslimsk gravfelt i Gamlebyen. En del Ahmadiyya-muslimer gravlegges også på Alfaset gravlund.

Margareth Eckbo tror ikke det blir noe umiddelbart problem med mangel på gravplasser, så lenge etaten får bevilgninger fra bystyret.

– Det er vanskelig å si om det blir fult, men vi bør ha nok graver til vi har fått åpnet det nye feltet på Klemetsrud. Det er også satt av plass til nye gravplasser på Alfaset, Grefsen. Vi bør ha nok plasser til alle trosretninger til 2030, men det krever penger til opparbeiding av arealene, sier Eckbo.

Gjør ikke forskjell

I forhold til BU-leder Shahbaz Tariqs (Ap) utspill om likebehandling av muslimer og andre trosretninger når det kommer til rett på gravplass på gravlunder man sokner til, mener Eckbo at dette ikke er noe problem i dag.

– Det er forsåvidt riktig. Muslimer må til Høybråten eller Gamlebyen. Men vi gjør ikke forskjell. Er det fullt, så er det fullt. Sokner man til Bekkelaget får man ikke plass der fordi det er fullt, sier hun.

For å tilfredsstille behovet på Bekkelaget har Gravferdsetaten nylig åpnet en navnet minnelund her.

Fornøyd

Shahbaz Tariq er fornøyd med nyheten fra Gravferdsetaten.

– Jeg takker på vegne av bydelen. Dette har vi ventet på lenge og det er positivt at de allerede er i gang, sier Shahbaz Tariq.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget