Gå til sidens hovedinnhold

Plassmangel i barnehagene

De endelige tallet etter hovedopptaket i barnehagene er ennå ikke tilgjengelig. En ting er sikkert det blir ikke plass til alle.

Alna/Stovner: Innføring av gratis kjernetid i barnehagene kommer ikke til å bidra til at barnehagekøen blir mindre enn hittil. Verken bydel Stovner eller Alna kommer til å oppnå full barnehagedekning.
Det er ikke mulig å nå målet om full barnehagedekning i år. Vi har kommet langt i arbeidet på dette området, men det blir nok mange som kommer til å stå på ventelistene når opptakstallene blir offentliggjort, sier bydelsdirektør Maria Brattebakke i bydel Stovner.

Samme situasjon i Alna

Situasjonen i bydel Alna er liknende. Selv om bydelen har fått en del nye plasser er det rundt 400 barn som kommer til å stå uten plass etter hovedopptaket.
Vi kommer til å klare å bygge over 200 nye plasser i år, men det er langt fra full barnehagedekning. Det er fortsatt tidlig å si noe mer konkret om dette, sier bydelsdirektør Erik Kjeldstadli i Alna.
Både Stovner og Alna har innført gratis kjernetid i barnehagene. Det bidrar til at flere søker plass i barnehagene.
Vi har gratis kjernetid for barn født i 2002. Fra høsten blir nok dette utvidet til alle fire- og femåringer i bydelen, sier Kjeldstadli.

Kan ikke tilby plass

Bydel Alna er en av bydelene med flest barnefamilier i Oslo. Og det er stadig økende antall småbarn i bydelen. Situasjonen i bydel Stovner er liknende. Plassmangel i barnehagene kommer til å gjøre at ikke alle fire- og femåringer kan få tilbud om barnehageplass.
Det er synd at mange ikke vil få anledning til å benytte seg av gratis kjernetid i barnehagene, sier Maria Brattebakke.
Bydel Stovner har hatt tilbud for fire- og femåringer også i fjor. Alna startet med dette fra 1. januar i år.
Det er ingen tvil om at dette kommer til å gjøre at antall barn på ventelistene øker. Vi vet ennå ikke hvor mange som blir uten tilbud, sier Kjeldstadli.

Svak økning

Selv om antall søkere kommer til å øke dramatisk, sitter bydelene med underskudd på antall plasser.
Det bygges nye barnehageplasser, men vi kommer ikke til å nå målet om full barnehagedekning i år. Jeg vet at vi har kommet langt i arbeidet, men det blir trolig først i 2008 at vi har plass til de fleste, sier Brattebakke.
Det er gratis kjernetid som legger press på bydelene.
Øker man barnehagesatsene betydelig, blir det fort full barnehagedekning fordi det blir færre som søker barnehageplass. Gratis kjernetid gjør at det er flere som søker plass i barnehagene. Da er det også flere som ikke får plass, påpeker Erik Kjeldstadli.
Vi kommer til å klare å bygge over 200 nye plasser i år, men det er langt fra full barnehagedekning. Det er fortsatt tidlig å si noe mer konkret.
Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar