*Nettavisen* Nyheter.

Politiattester snart et krav til helsepersonell

Det er per i dag ikke krav om at helsepersonell må legge frem politiattest for arbeidsgiver, om de nå skal jobbe med barn eller voksne.

Ullevål: En politiattest sier om folk er tidligere siktet, tiltalt eller straffedømt opp mot ulike lover hva gjelder sedelighet og seksuelle overgrep.Det er et krav fra arbeidsgiver om å innhente og fremlegge politiattest hvis du skal jobbe som brannmann, flyger eller i Forsvaret. Også innen yrker i barnehage, skole, barnevern, som fosterforeldre eller støttekontakter. Men ikke til ansatte i institusjoner innen eksempelvis barne- og ungdomspsykiatrien eller andre helseinstitusjoner. Leger og sykepleiere må imidlertid ha autorisasjon for å få jobbe. Attesten informerer om hvorvidt en er tidligere siktet, tiltalt eller straffedømt i henhold til et knippe straffelover som har med seksuelle overgrep å gjøre. Hanne Eeg-Henriksen, seniorrådgiver ved juridisk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus, bekrefter dagens praksis overfor Nordre Aker Budstikke, men sier at en lovendring nå er på trappene.
- Vi har mottatt forslag til lovendring som er sendt ut på høring fra Helse- og omsorgsdepartementet, hvor krav til fremleggelse av politiattest også for ansatte innen helse- og omsorgsyrker er foreslått. Det er svært positivt at dette nå blir lovregulert. Vi ønsker å beskytte våre pasienter mot overgrep så godt vi kan, uttaler seniorrådgiveren.
Det er foreslått at en politiattest som skal sjekke en person opp mot straffelovens paragrafer 193-197, 199, 200 annet ledd, 201 c, 203 og 204 skal kreves av helsepersonell. En slik politiattest sier således ikke noe om hvorvidt en person er dømt for eksempelvis vold mot barn eller narkotikahandel eller - misbruk, eller mindre alvorlige sedelighetsforbrytelser, men dekker de groveste seksuelle overgrep.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag