*Nettavisen* Nyheter.

Politikerkrangel styrker ikke omsorgstjenestene

Langsiktig planlegging er avgjørende for å sikre byen helt nødvendige omsorgstilbud i fremtiden. Det befolkningen da trenger minst av alt er politikere som krangler. Det blir aldri langsiktig.
Høyres mål er en politikk som legger tilrette for at enkeltmennesket og dets familie skal kunne gjøre egne valg fra barnehage til pleiehjem. De som til tross for en slik politikk, ikke mestrer sin daglige situasjon, skal ha tilleggsordninger. Menneskers behov er forskjellige.
Etter mangeårig satsing på pleiehjem med enerom, er det åpenbart at det må skje både en økning og en dreining i prioriteringene. Kvalitet må tilføres kvantitet. Eldreomsorg er betydelig mer enn oppbevaring.
Flere leverandører av omsorgstjenester gir valgmuligheter, både for brukerne men også for personellet som gjør jobben. Vi trenger "flere hender", noe som betinger større satsing på arbeidsstokken. Flere jobbtilbydere kan gi mer attraktive arbeidsvilkår. Verken hjelpepleiere eller sykepleiere kan tas for gitt, og den store andelen ufaglærte i omsorgstjenesten må gis mulighet til økt kompetanse. En slik utvikling vil kunne bidra til mer trivsel og mindre sykefravær. Legedekningen er dessuten katastrofalt dårlig for sykehjemspasienter med gjennomsnittlig 6-7 diagnoser.
Høyre lanserer Omsorg+, et tilbud der det bygges boenheter som kan leies av eldre som ønsker større mulighet for sosial omgang med andre i samme situasjon, og med 24 timers tilbud på hjelp. Det er, og vil i stigende grad bli, et problem at ensomme eldre ikke har tilstrekkelige tilbud i overgangen mellom å være velfungerende i eget hjem, og til sykehjemmet som er et tilbud til svært hjelpetrengende mennesker. Mange sliter med ensomhet og kontaktbehov lenge før de er der, og psykiske lidelser blir i bekymringsfull grad resultatet. Omsorg+ kan bidra til bedre livskvalitet noe som alle er tjent med.
Det må videre satses på nye sykehjem og modernisering av flere av de eksisterende. Alle som trenger sykehjemsplass må få det, og det må dessuten bli enklere å få omsorgslønn. Etablering av sykehjemsplasser i mer varmtliggende strøk er også en satsing som kan gi rehabiliterende helsegevinst. Driften av eldresentrene må sikres, og det må sikres et fritt brukervalg av hjemmesykepleie i hele Oslo.
I 2006 og 2007 har byrådet i Oslo til sammen økt bevilgningene til eldreomsorgen med 200 millioner. Frem til 2010 vil den totale økningen være en halv milliard ekstra. Dette er en viktig start på en satsing som må økes ytterligere i årene som kommer.
Alle politiske partier vil ganske sikkert satse mer på dette området. Spørsmålet er hvilken satsing som vil gi mest mulig trivsel og velvære for de omsorgstrengende.
Høyre tror på valgfrihet for brukerne. Selvfølgelig må de da ha reelle valg og et tilstrekkelig tilbud. Én av forutsetningene for dette er at arbeidstakerne trives, rekrutteres og blir i arbeidet. Dette er dessverre i for liten grad tilfellet i dag. At også disse gis valget blant flere arbeidsgivere kan medvirke til en generell bedring av arbeidsvilkårene og slippe til engasjerte nystartere. Det kan hele samfunnet være tjent med, og det er ikke en trussel mot tilbudet til brukerne.
Politiske dogmer og retorikk styrker ikke fremtidens omsorgstjenester. Viktig tid løper fra oss mens politikere på høyre og venstresiden krangler om hvem som skal utføre arbeidet. Høyre betrakter alt annet enn valgfrihet som overgrep.
Carl Christian Blich
Bystyrekandidat (H)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag