Gå til sidens hovedinnhold

– Politikerne er mest opptatt av å klippe snorer

Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet mener det er dramatisk at politikerne lukker øynene for vedlikehold av skolene.

SLEMDAL: Avisen har tidligere skrevet om Slemdal skole og problemene med vedlikehold av skolen og et dårlig inneklima.

Les også: Utstillingsvindu for elendighet

– De er sårbare

– Jeg kjenner ikke spesielt til Slemdal skole, men på generelt grunnlag kan jeg si at forfall og dårlig vedlikehold av skolene virker destruktivt for elevene både fysisk og mentalt, sier forsker og overlege i Arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke.

– Dårlig inneklima med for eksempel dårlig ventilasjon og temperaturkontroll reduserer elevenes læringsnivå. Det vet vi med sikkerhet. I tillegg til tretthet og hodepine hos mange, er et dårlig inneklima et stort problem for allergikere og de som har astma og astmaliknende symptomer. 20 prosent av alle tenåringer i Oslo har eller har hatt astma. De er sårbare i et slikt skolemiljø. Spesielt utsatt er de hvis det i tillegg er fuktskader i bygget, sier Bakke.

Les også:

Tør ikke dusje på Slemdal skole

Så ut som et gasskammer

Vil ikke godkjenne

Avisen har tidligere skrevet om at målinger på Slemdal skole viser at karbondioksydkonsentrasjonen i klasserommene ligger skyhøyt over hva Statens helsetilsyn angir som maksimal konsentrasjon.

– Det er ikke bra for læringsmiljøet. En stor europaundersøkelse viser at god ventilasjon med akseptable CO2-nivåer gir bedre læringsmiljø. Vi vil ikke godkjenne nye skoler med en konsentrasjon av CO2 som du oppgir er tilfelle på Slemdal skole. Det skal heller ikke lokale helsemyndigheter gjøre.

Veldig mye galt

Det er sjelden Arbeidstilsynet griper inn og stenger skoler, utenom i helt spesielle og graverende tilfeller. Arbeidstilsynet godkjenner ikke skoler annet enn ved byggesaksbehandling.

– Det er miljørettet helsevern i den enkelte kommune som har ansvaret for tilsynet. Arbeidstilsynet har hatt en aksjon gående når det gjelder blant annet Oslo-skolene. Vi følger opp og gir pålegg om at kommunen skal ha et system for Forsvarlig drift og vedlikehold av skolene (FDV) og kvalitetssikring av inneklima, sier Bakke.

Arbeidstilsynet har hatt fokus på skoler og sjekket en rekke skoler over hele landet. I 2010 fikk to av tre kommuner pålegg om å utbedre sine systemer for FDV og kvalitetssikring av inneklima i skolene sine..

– Vi så veldig mye galt. Hovedgrunnen til at vi har så mye elendighet er at drifting og vedlikehold av skolene er altfor dårlig. Politikerne er mest opptatt av å klippe snorer og åpne nye skoler, mens forfallet av de eksisterende skolene fortsetter. Kommunene har i liten grad realistiske budsjettering av vedlikehold og rehabilitering.

Har tilsyn med seg selv

Lovverket knyttet til det å ivareta et forsvarlig skolemiljø er komplekst og overlappende. Hvem som til enhver tid har tilsynsmyndighet og ansvar for utbedringer etter loven, er også vanskelig for en foreldrerepresentant ved en skole å finne ut av.

– I år gjelder en ny folkehelselov, hvor tilsynet flyttes fra de kommunale helsemyndighetene til kommunen som sådan. I siste instans vil det for Oslos vedkommende si at det er byrådet som har ansvaret for at dette fungerer. Så har det vært en diskusjon om habiliteten i dette. Kommunen skal altså ha tilsyn med seg selv, selv om det er vist liten vilje til å ta ansvar for det formidable etterslepet av vedlikehold som mange kommuner og skoler lider under. Nå er ikke Oslo den verste av de større byene. Bergen sliter mest, mens Trondheim er best i klassen. De har praktisk talt alt i orden, sier Bakke.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot