*Nettavisen* Nyheter.

Posten ber pent

Posten Norge har ingen alternativer til etableringen på Robsrud. Nå henstiller de Høyre i Lørenskog om å si ja til planene.

Robsrud: Ny Østlandsterminal på Robsrud er et omstridt tema. Ifølge konserndirektør Aniela Gjøs arbeider Posten kun med Robsrud som lokalisering for ny Østlandsterminal. Høyre i Lørenskog har ennå ikke tatt standpunkt i saken, og Posten ber derfor Høyre støtte planene. De oppfordrer også de partiene som tidlig i fjor gikk mot planene, om å revurdere sin oppfatning.
På en hastig innkalt pressekonferanse mandag 2. januar, la Posten fram 10 gode grunner for at Lørenskogs politikere skal si ja til etableringen.
I tillegg til opprettelse av 1500-3000 nye arbeidsplasser, påtar Posten seg å betale for investeringer i veier, miljøtiltak og støyavskjerming. Kommunen får økte inntekter på inntil 50 mill.kr årlig og ringvirkningene for lokalt handels- og næringsliv vil være positive.

Miljøet

Posten Norge hevder at flyttingen ikke vil gi økt godstrafikk i Groruddalen. De forplikter seg også til å flytte Nor-Cargo og tyngre virksomhet ut av Lørenskog kommune. Robsrud er den lokaliseringen som gir minst trafikk og miljøbelastning.
Vi vil også legge til rette for et utvidet kollektivtilbud, og har som målsetting at minst 4 av 10 arbeidsreiser skal skje kollektivt, sier konstituert konsernsjef Klaus-Anders Nysteen i Posten.

Ulemper

Posten innrømmet på pressekonferansen at en eventuell etablering vil medføre to ulemper. Den nye Østlandsterminalen vil medføre økt trafikk til Robsrud. Ved å samle all virksomhet på én plass, håper Posten likevel å redusere den totale trafikkmengden i distriktet.
En annen ulempe er at det nye terminalbygget blir stort. Selv nedsenket i terrenget, vil det ruve i landskapet.
Miljømessige tiltak som støyavskjerming, friområde og grøntanlegg vil bøte på noen av ulempene, sier Klaus-Anders Nysteen.
Tirsdag 3. januar har Høyre gruppemøte. Hvis Høyre sier ja til etableringen, vil forslaget få flertall i kommunestyremøtet 8. februar. Før den tid skal planene behandles i planutvalget og formannskapet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag