*Nettavisen* Nyheter.

Prisforskjell på over 80 millioner!

FORSKJELL: Over 120 millioner kroner mener UDE at dette bygget vil koste (100 elever) - Ullevål FAU tror på rundt 40 millioner, hallen er beregnet til 1150m2 og ca 2100 m2 BRA, inkl to gymsaler på 10 x 20 meter, 4 spesialutstyrte rom, garderober, treningsrom, verksteder og birom. Foto: FOTO: Utlån

Rundt 40 millioner kroner mener Ullevålforeldre at den nye idrettshallen med spesialrom skal koste - et godt stykke unna Utdanningsetatens beregning på over 120 mill!

Klikk på bildet for å forstørre.

KJEMPER: Ullevålforeldrene kjemper for å få ny hall med spesialrom - her tidligere bilde fra nedslitt gymsal på Ullevål skole med Cilje Sunde Rolfsjord fra FAU. Foto: FOTO: ARKIV

ULLEVÅL: Utdanningsetaten (UDE) mener Ullevål FAUs (Foreldrearbeidsutvalget) forslag til utvidelse av Ullevål skole i Ullevålsalleen 43, gir «...liten kapasitetsøkning i forhold til investeringen og viser at det heller bør søkes etter tiltak som kan løse utfordringen i et større område...», og som det står i årets skolebehovsplan.

Og i en rapport levert fra skolemyndighetene til bystyrepolitikerne, står det videre at UDE regner med en investering på hele 126 millioner kroner for den planlagte hallen med spesialrom, summen inkluderer også noe ombygning på selve skolen, på noen få millioner..

Både skole og idrettsanlegg

– Fra arkitektfaglig hold har FAU fått beregnet at hallen kan realiseres til ca 40 millioner. UDEs tall er svært mye høyere, og som vi selvsagt stiller spørsmålstegn ved, sier leder av FAUs utbyggingsgruppe, Cilje Sunde Rolfsjord,.

– I tillegg må det tas med i det totale regnestykket at dette er et kombinert skole- og idrettsanlegg, som vil gi synergieffekt til nærmiljøet. Det er jo heller ingen hemmelighet at det allerede er stor manko på generell hallkapasitet i området, sier hun.

Avisen har også tidligere skrevet om eksisterende Ullevål-gymsal som er i så dårlig forfatning, at den til og med har blitt stengt i perioder.

– Ullevåls fasiliteter og kapasitet når det gjelder gymsal og spesialrom er så dårlig at selv om Berg gjøres om til barneskole, så vil det slik vi ser det være umulig å gi Ullevåls elever et kvalitativt godt nok tilbud innefor dagens bygningsmasse. Sånn sett trengs en hall så raskt som mulig. Et raskt vedtak og rask byggestart er påkrevd for å løse Ullevåls problemer både når det gjelder kvantitet og kvalitet, sier Rolfsjord.

Trenger det nå

– Og vi trenger hallen og spesialrommene allerede i 2013 - det er endel kjappere enn i 2016, da Berg barneskole skal være ferdig!.

FAU mener også at UDEs elevprognoser for Ullevålsskolen er for lave.

– Vi har også overfor bystyrepolitikerne poengert at bygget er foreslått i “blågrønnstruktur” - og vil ikke ødelegge eller redusere areal eller kvalitet på tomten hvor den er planlagt. Byggget er også planlagt med grønt, miljøvennlig tak, og som vil kunne brukes som uteareal for elevene. Adkomsten fra Tåsen Hageby - fra nedsiden - kan bli en trygg og god adkomstvei, sier Rolfsjord.

Skolebehovsplanen 2012 - og som rullerer hvert år - skal vedtas av bystyrepolitikerne i desember.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag