Privatisering koster 30 millioner ekstra

Konkurranseutsetting av sykehjemsdrift i bydel Nordstrand koster 30 millioner mer enn det ett offentlige sykehjem ville kostet.

Nordstrand: Hvis bydelens tre private sykehjem hadde vært offentlige hadde vi spart mellom 30 og 38 millioner kroner årlig. Dette er et resultat av at noen skal ri sine politiske kjepphester, mener Steinar Andersen som er leder i Nordstrand Arbeiderparti.

Han gir dermed et kraftig spark til høyresiden i politikken som har kjempet for innføring av konkurranseutsetting av offentlige tjenester.

Privatiseringen og konkurranseutsettingen av sykehjemsplasser i bydelene medfører altså store ekstrakostnader. Grunnen til dette er at én privat sykehjemsplass i bydelen i gjennomsnitt koster 140 000 kroner mer enn en offentlig sykehjemsplass.

Bydelen har ingen mulighet til å kutte i utgiftene til de private sykehjemmene fordi overføringene er bundet i kontrakter som går over flere år. De private sykehjemmene er dermed sikret faste overføringer fra bydelen hvert år. I en situasjon hvor en bydel må kutte i budsjettene går dette da ut over de offentlig sykehjemmene som ikke har kontraktsfestet overføringer av penger.

Det er ingen privat bedrift som ville inngått en slik kontrakt som Oslo kommune gjør, mener Andersen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.