*Nettavisen* Nyheter.

Privatisert sikkerhet er ikke løsningen

Det åpenlyse salget av narkotika i Bydel Grünerløkka har lenge skapt utrygghet og bidratt til mistrivsel i bydelen. Byrådets svar på problemet har vært å leie inn vektere fra private vekterselskap i to måneder. Grünerløkka SV har ikke tro på at private og kortsiktige løsninger kan løse et komplisert og sammensatt problem – og nå ser det ut til at byrådspartiet Høyre ikke lenger støtter egne tiltak.

Det at det nå er innført et prøveprosjekt på to måneder hvor vektere patruljerer langs elva og nederst på Løkka kan virke avskrekkende både på selgere og kjøpere. Det er det liten tvil om. SVs mening er likevel at dette er en offentlig oppgave, og ikke private vekterfirmaers. Det er heller ingen tvil om at politiets intensivering av vakthold og den mobile politistasjonen har ført til at narkotikasalget har flytta seg fra boligområdene. Så hva skjer etter 25. mai når prøveprosjektet avsluttes?

For SV er det viktigste at alle som bor og ferdes på Grünerløkka føler seg trygge. Gjennom kunnskap og forståelse av de sammensatte årsakene til problemene skapes de gode tiltak, både på kort og lang sikt. Trygghet skaper vi blant annet gjennom tiltak som gater som er belyste hele døgnet, et kollektivtilbud om natta, samt et lett tilgjengelig politi. Langsiktige løsninger skapes når vi tar inkluderingsutfordringene på alvor. Noen av våre medmennesker står utenfor fellesskapet og har en hverdag med vold, ran og rusmisbruk. Forsker Willy Pedersen har sammen med sosiologen Sveinung Sandberg beskriver i boken "Gatekapital" (Universitetsforlaget,2006) at "elva" fenomenet ikke alltid er synlig, men finnes i de fleste norske byer. I de fleste norske byer kan vi finne disse marginaliserte miljøene; de er unge, uten jobb, utdanning og mange er helt uten nettverk.

Politiet i Oslo forteller at miljøet langs Akerselva i tillegg består av asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, noe som påkrever tiltak som berører asylpolitikken.

SV jobber aktivt for at alle skal gis muligheter for å komme i lovlig jobb, slik at behovet for å selge narkotika reduseres. I tillegg til slike forebyggende tiltak trenger vi en sterk satsning på kriminalitetsbekjempelse. Og kriminalitetsbekjempelse er politiets oppgave, ikke vekteres - som verken har kompetanse eller godkjenning til slik virksomhet. Høyres byrådsleder kjøper vektertjenester for å få bukt med narkotikaomsetningen i sentrumsbydelene. Høyres førstekandidat til Stortingsvalget kritiserer byrådets bruk av vektere for å skape trygghet i byen. Dersom innbyggerne i Oslo blir forvirret over hva som er Høyres standpunkt er ikke det rart.

Grünerløkka SV registrerer med glede av Oslo Høyres leder nå følger etter. Vi ønsker Høyres Michael Tetzschner velkommen til et arbeid med å få til en by fri for narkotikasalg gjennom langsiktige og rettssikre løsninger.Hilde Larsen (SV)

Leder av bydelsutvalget, Bydel Grünerløkka

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag