Protest mot avfallsanlegg på Smestad

Under åpen halvtime i bydelsutvalget holdt Nils Toftøy-Andersen en grundig redegjørelse for trafikkkonsekvensene ved å legge en gjenbruksstasjon i Ullernchausseen.

Ullern: Under Ullern bydelsutvalgs møte stilte Nils Toftøy-Andersen fra beboerkomitéen som jobber for å belyse hvilket trafikkaos som kan oppstå rundt det planlagte avfallsanlegget på Smestad. Han påpekte også plan- og bygningsetatens mangelfulle trafikkanalyse.
- Plan- og bygningsetatens trafikkanalyse er svært mangelfulle på en rekke punkter og er dessuten basert på trafikktellinger foretatt på feil tidspunkter. I tillegg er det mange momenter som er uteglemt, sa Toftøy-Andersen, som understreket at cirka 350 husstander benytter den planlagte atkomstveien til gjenbruksstasjonen.

Uakseptabelt

Gjenbruksstasjonen vil få et trafikkgrunnlag med cirka 1000 biler til og fra stasjonen per dag og enkelte dager hele 1400 biler.
- Det er uakseptabelt for dem som har denne veien som atkomst til sine boliger på Sørbyhaugen, sa Toftøy-Andersen.
Han illustrerte trafikksituasjonen i en rekke veier i området og viste til at her må etaten foreta en konsekvensanalyse. Han påpekte blant annet at dette prosjektet vil ha innvirkning på seks store planvedtak i området, hvor det blant annet er planlagt byggeprosjekter med flere tusen nye innbyggere. Han viste til en rekke momenter som er uteglemt, som blant annet barnas sikkerhet/skolevei og enorme kødannelser som vil påvirke kjøremønsteret i det omkringliggende området. Beboerforeningen ber om at det foreliggende reguleringsforslaget forkastes.

Parallell samlevei

Senere samme kveld gjorde BU et vedtak som langt imøtekommer beboernes krav. "Det må snarest mulig utarbeides en trafikkanalyse som belyser den trafikale utviklingen i nærområdet ved etablering av gjenbruksstasjonen" I dette ligger at analysen skal omfatte trafikken i nærmiljøet på representative tidspunkter og omfatte økt trafikk på lokalveinettet.
Dessuten har BU vedtatt at det er en forutsetning at det opparbeides en gjennomgående parallell samlevei mellom Smestadkrysset og Radiumhospitalet, for å avvikle trafikken til og fra gjenbruksstasjonen på en forsvarlig måte. Denne veien skal opparbeides i sin helhet før byggingen av stasjonen påbegynnes.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.