*Nettavisen* Nyheter.

Protesterer mot høyspentkabel

TETT PÅ: Janne Svegården vil ha svar på om høyspentkabelen kan gi helseskadelig stråling på barna som oppholder seg utendørs i barnehagen med kabelen langs gjerdet i hele barnehagens lengde. fOTO: VIDAR BAKKEN

Det kom fullstendig overraskende på nabolaget da Hafslund startet arbeidet med å legge høyspentkabel i gangveier og tett på skole og barnehager.

Klikk på bildet for å forstørre.

ANNEN TRASÉ: Janne Svegården peker mot andre siden av grøntarealet ved skolen som kunne bli en alternativ trasé.

SKØYEN: Hafslund legger ny hovedstrømsforsyningskabel for Oslo, hvor en del av denne går fra Frognerparken, forbi Skøyen skole, i gangveiene forbi flere barnehager og boområdene Øvre og Nedre Silkestrå. Foreldre og naboer er bekymret for strålingsfare og etterlyser informasjonsplikten i saken. FAU ved Skøyen skole er også bekymret og ber Hafslund gjøre et annet trasévalg. som er foreslått av nabolaget.

Deler bekymringen

Bystyrerepresentanten

Janne Svegården (A) fra Ullern sitter i Samferdsels- og miljøkomiteen i rådhuset. Hun deler naboenes bekymring.

– Her går blant annet kabelen i flukt med gjerdet til Nedre Silkestrå barnehage i hele barnehagens lengde. Hvorfor er ikke denne for eksempel lagt på andre siden av gangveien. Dette er barnas lekeområde, hvor de oppholder seg flere timer om dagen. I et stort område er barn og voksne i nærheten av denne kabelen på ulike tider av døgnet. Jeg forstår bekymringen blant dem som oppholder seg og bor i dette området. Som ombudsmann for beboerne spør jeg om Hafslund har lyttet til befolkningen og tatt hensyn til de innspill som har kommet, sier Svegården.

Ingen har hørt

Bydelsutvalget i Bydel Ullern har tidligere vedtatt at det ikke skal etablerers innretninger som øker eksponering for elektromagnetisk stråling ved skoler og barnehager. Forskning har påvist at barn kan utvikle leukemi når de blir utsatt for magnetfeltnivåer på 0,4 uT eller mer over lengre tid. Jordkablene det er snakk om kan ha 10 uT rett over kabel og 0,4 uT inntil 4,5 meter fra kabel.

– Så vidt jeg forstår er det ingen i dette området som har hørt om kabelen før arbeidet startet. Det holder ikke at Hafslund eventuelt har annonsert arbeidet i en eller annen avis. Det er ikke tilstrekkelig når det her er flere parter som blir direkte berørt. Hersker det den minste tvil om strømkabelens virkninger på barnas helse og det finnes alternative traseer, så må det vurderes, sier Svegården, som har tatt saken opp med byrådet.

Tar opp med byrådet

– Dette er en sak mellom byrådet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har gitt Hafslund konsesjon. NVE som fagmyndighet må i denne sammenheng finne ut hva som er forsvarlig. Byrådet har et selvstendig ansvar for å sikre gode informasjonsrutiner før gravetillatelse gis, slik at de som blir berørt får muligheten til å bli hørt. Byrådet har et spesielt ansvar i denne saken, Dette vil jeg følge opp, sier Svegården.

Arrangerer infomøte

Hafslund vil arrangere et informasjonsmøte for å imøtekomme beboernes bekymringer.

– Jeg skjønner at folk blir engstelige. Sammen med Statens Strålevern vil vi arrangere et informasjonsmøte hvor vi vil informere og besvare spørsmål knyttet til bekymring for magnetfeltet rundt strømkabelen, sier informasjonssjef i Hafslund, Morten Schau, som understreker at informasjonsplikten er overholdt.

– I det regelverket vi forvalter har vi forholdt oss til hvordan vi informerer og hvem vi informerer. Blant disse er ulike etater i kommunen, som er grunneier og bydelsutvalget i Bydel Ullern. I tillegg har vi i fått en uttalelse fra Statens strålevern, som har størst kompetanse på området når det gjelder virkninger av magnetfelt rundt denne type kabler. Statens strålevern har ikke innsigelser til prosjektet, men påpeker føre vàr-prinsippet. Vi er like opptatt av de helsemessige spørsmålene rundt kraftledninger som alle andre. Men vi må forholde oss til de fakta som foreligger og de råd og retningslinjer vi får fra myndighetene, der landets fremste ekspertise på området er samlet, sier Schau.

Han er oppmerksom på at mange er spesielt bekymret for strekket som går i gjerdekanten ved Nedre Silkestrå barnehage.

– Vi trekker kabelen litt lenger ut og her gjør vi ekstra tiltak som å avskjerme kabelen med aluminiumsplater for å dempe magnetfeltene, sier Schau.

Han påpeker at det å legge strømkablene i bakken i stedet for høyspentledninger er å betrakte som en stor fordel med hensyn til påvirkning av nærmiljøet, selv om det er vesentlig dyrere.

– I mine 20 år som informasjonsrådgiver er det første gang jeg opplever motstand mot legging av kabler i et område, sier Schau.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag