Gå til sidens hovedinnhold

Psykolog: Lettere å ty til vold i øst

Voldsbruken har sammenheng med belastningen i indre øst, sier psykolog Ragnar Kværness til Ostkantavisa.no

OSLO INDRE ØST: Vi ser en generelt større belastning på mennesker i indre øst. Det er rus, problematisk økonomi og så videre, og dette henger sammen med vold. Har du mye, så får du mer, og det er jo forsåvidt logisk, sier psykolog Ragnar Kværness i Alternativ til Vold.

Er selv voldsutsatt

Alternativ til Vold jobber med å hjelpe voldsutøvere i nære relasjoner, samt deres partnere, til å velge et bedre alternativ. Tilbudet gjelder både homofile og heterofile, menn og kvinner.

Som psykolog og spisskompetent på vold i nære relasjoner, har Kværness registrert en rekke årsaker til at spesielt menn utøver vold. På østkanten er det mange som sliter, og det har direkte innvirkning på bruk av vold, mener han.

Når man er vokst opp med større vansker i barndommen, så er det lettere å ty til vold senere. Det som er typisk for voldsutøvere er at de har blitt utsatt for vold i barndommen også. Spesielt gjelder dette for de mannlige voldsutøvere, sier han. 90 prosent av de som utøver vold mot kjærester eller partnere er menn. Men det som kanskje er en nyhet for mange er at 60-70 prosent av disse mennene selv har vært utsatt for vold, forteller Kværness.

Fra traumer til knyttneven

Vold foregår i hele befolkningen, uavhengig om man er kristen eller muslim, homo eller hetero, mørk eller lys. Men i følge Kværness er det noen faktorer som kan utløse voldelig atferd hos for eksempel mennesker fra krigsherjede områder.

En av de tingene som gjør situasjonen til flyktninger annerledes er reaksjoner i forhold til traumebakgrunn. For eksempel vil somaliere skille seg ut fra andre grupper, fordi de har opplevd vold og krig. De som har blitt traumatisert, tar med seg en alarmberedskap som gjør at de lettere vil kunne ty til vold, forklarer Kværness, som igjen peker på sammenheng mellom kjønnsroller og voldsbruk.
Mangel på likestilling, både økonomisk og sosialt, kan ifølge Kværness bidra til å øke voldsbruken.

I samfunn hvor det er større forskjeller mellom menn og kvinner vil det være mer vold i relasjonene. For når du bruker vold, så skjer det noe med respekten til menneskene som utøver det og som blir utsatt for det. Man bruker vanligvis ikke vold mot dem man respekterer og setter på lik fot med seg selv. Samtidig ødelegger volden respekten og øker maktforskjellene ytterligere, sier han.

Kjønnsroller

Ragnar Kværness mener vi må se godt på utviklingen i de nære relasjonene for å bekjempe vold og fremme ekte likestilling i samfunnet. Mannsrollen står helt sentralt i dette arbeidet.
Vi må jobbe med mannsrollen, for det er i stor grad menn som står for vold i alle etniske grupper. Gutter skal og må få utvikle flere sider av seg selv. Vi behandler fortsatt kjønnene systematisk forskjellig fra barna er små, sier Kværness og forklarer.

Forskning viser at allerede fra babystadiet tolkes gutter og jenter forskjellig. Mens gråtende gutter ses som sinte, forstås gråtende jentebabyer som lei seg. Er det da rart at aggressjon blir en maskulin følelse, mens tristhet blir sett på som feminint?, spør Kværness.

Menn må få være menn på forskjellige måter, og kvinner må få være kvinner på forskjellige måter.

Læres hjemme

Vold læres i hjemmet hevder Kværness. Barn møter verden gjennom foreldrenes ønsker og tankesett, og en slakk holdning til voldsbruk bidrar til å lære opp barn til å ty til vold.

Man skal være beinhard på at man ikke skal slå barn, og man skal behandle barn ordentlig. For det er først og fremst i hjemmet at volden læres, avslutter Kværness.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året