Raser over kommunal arroganse: Vil stanse sykkelvei her

LANGBØLGEN: Lokalpolitikerne Steinar Andersen (A) og Arve Edvardsen (H) vil stanse planer om sykkeltrasé her.Foto: Kristin Trosvik

LANGBØLGEN: Lokalpolitikerne Steinar Andersen (A) og Arve Edvardsen (H) vil stanse planer om sykkeltrasé her.Foto: Kristin Trosvik

Oslo kommune vil anlegge sykkelvei i Langbølgen. Det vil ikke bydelspolitikerne.

FORSLAG: Det kan blir slutt på parkering her.Foto: Nina Olsen

LAMBERTSETER: Bymiljøetaten foreslår sykkelfelt på begge sider av Langbølgen, en strekning på 1,4 km som strekker seg fra Nordstrandveien frem til rundkjøringen på Lambertseter.

Sykkelruten vil inngå som en del av hovedsykkelveinettet i Oslo. Forslaget skal gi sammenhengende sykkelvei mellom Sæter og Ryen.

Lokalpolitikerne er derimot skeptisk til valg av trasé langs Langbølgen.

– Jeg mistenker at Bymiljøetaten velger billigste løsning. Her er det bare å fjerne bilene og male en strek. Det er ikke behov for å utvide veien eller å gjøre noe med fortauet. Problemet er at jeg tror ikke folk kommer til å bruke denne sykkelruten, sier lokalpolitiker Arve Edvardsen (H), leder for Nordstrand bydelsutvalg (BU).

LES OGSÅ: Gateparkering må vike for sykkelvei

– Blir neppe brukt

– Jeg sykler ofte til jobb selv og jeg vet av erfaring at syklister gjerne velger traseer med minst mulig høydeforskjeller. Skal du fra Sæter til Lambertseter så sykler man heller småveiene enn Langbølgen, sier BU-lederen. Han får støtte fra nestleder i BU, Steinar Andersen (A).

– Dette vil skape så store problemer for Munkelia borettslag, som ikke lenger kan parkere i gata. Når folk likevel ikke kommer til å sykle her så blir det helt tullete å skape så mye problemer, sier Andersen.

LES OGSÅ: Skal gjøre det bedre for syklistene i Nordstrandveien

Munkelia barnehage

Bymiljøetaten påpeker i sin argumentasjon at Munkelia borettslag har arealer som er regulert til parkering.

– Man kan kanskje diskutere ulempene for borettslaget, men dette er uansett et dårlig trasévalg, sier Edvardsen.

De to lokalpolitikerne påpeker også at foreldre som henter/bringer til Munkelia barnehage vil få et problem hvis parkeringen i Langbølgen stanses. Barnehagen ligger i en stikkvei fra Langbølgen.

– Det er nesten ikke parkeringsplasser ved den barnehagen, sier Andersen.

LES OGSÅ: Erverver grunn for å lage sykkelfelt i Ekebergveien

Vil utrede alternativer

Lokalpolitikerne har nå bedt bydelens komité for byutvikling, miljø og samferdsel om å utrede situasjonen i forhold til ulempene for Munkelia borettslag og Munkelia barnehage.

Komiteen skal også vurdere alternative traseer, herunder et tidligere forslag fra BU som går på å lede syklistene med skilting fra Nordstrandveien via Postdamveien, Kaptein Oppegårdsvei, Radarveien, Hellinga over T-banen til Skiferveien mot senteret.

Et annet alternativ som har vært skissert er trasé via Oberst Rodes vei og Steingrims vei. Dette mener BU-politikerne også er et dårlig valg.

– Det vil ikke være mulig med blandet trafikk der på grunn av all trafikken. Og skal man anlegge eget sykkelfelt vil det innebære betydelig inngrep i private hager, sier BU-lederen.

– Arrogant

– Det er viktig å påpeke at vi er for sykkelveier, vi mener bare at denne traseen er dårlig. Da kan de heller bruke penger på sykkelvei fra Sæter til Ljabru, sier Steinar Andersen.

– Jeg mener det er arrogant av etaten å se totalt bort ifra våre bemerkninger. Her er det vi som har lokalkunnskapen, sier Arve Edvardsen.

Du kan lese hele forslaget om sykkelfelt i Langbølgen på nettsidene til Plan- og bygningsetaten.

LES OGSÅ: Ekebergveien utvides, spår lokal autostrada

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.