Gå til sidens hovedinnhold

Raser over kutt

Forbundsleder Svein Dåvøy i Norsk Revmatikerforbund får stadig meldinger om basseng-tilbud som legges ned fra nyttår.

OSLO: Dåvøy er ikke nådig i sin kritikk mot regjeringens statsbudsjett hvor fysioterapitilskuddet legges om. Han sier det er vrient å få tak i hvordan dette kan slå så galt ut. Likevel er konklusjonen klar. Det er hans medlemmer som blir sittende igjen med "svarteper".

Motsatt effekt

Ifølge Dåvøy er bassengtrening helt uvurderlig for revmatikere.

Dette er den beste måten å trene på for revmatikere, de har ikke noe annet alternativ. De kan ikke drive tørrtrening. I vann går det mye lettere å bevege armer, bein og resten av skjelletet. Det er kombinasjonen av varme og vann som er løsningen, sier han til Østkantavisa.

At denne gruppa nå ser ut til miste bassengtilbudet, er han svært kritisk til. Han frykter at det som nå skjer er det motsatte av regjeringens mål om færre på sykmelding og uførhet.

Omleggingen kan koste samfunnet veldig dyrt. Det er ulogisk og bortkastet å ødelegge en ordning som er et gode og som gir forebyggende helse og god samfunnsøkonomi. Dette er å be om mer sykmelding, sier Dåvøy.

Flere blir sykmeldt

Ifølge Dåvøy har revmatikere i utgangspunktet en vanskelig situasjon helsemessig sett.

Legestanden kan ikke nok om kroniske sykdommer som går på muskel og skjelett. Vi har mangel på revmatologer. Slikt sett risikerer mange å få ødelagt leddene før de får behandling, sier forbundslederen.

Dåvøy retter denne kraftsalven mot de rødgrønne som har snekret budsjett for 2010.

Når skal de ta innover seg at nedleggelse av basseng fører til at enda flere havner på uføretrygd eller med lange sykmeldingsperioder? Hvis Jens virkelig vil ha et godt råd til hvordan han skal redusere sykefraværet, bør han sørge for at forslaget blir omgjort. umiddelbart, sier han.

Reklame

Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget