Gå til sidens hovedinnhold

Raserer Nordstrands hager

Bekymrede naboer er vitner til at aggressive utbyggere raserer tomter og bygger så tett at grøntområder forsvinner og gateparkeringen blir uholdbar i Nordstrands villastrøk.

NORDSTRAND: Sønnen min får ikke lov til å sykle i gaten mer. På de fem årene jeg har bodd i Mukerudåsen har gateparkeringen økt drastisk, og jeg lurer på hvor ungene da skal hoppe tau og paradis, mener Merete Habberstad.

Hun forteller om boligkompleks på boligkompleks i nabolaget som spretter opp som paddehatter.

Det siste halvannet året har vært som å bo i Bagdad. Det er sprengning hele tiden, sier Habberstad.

Kontroll

Mange boligprosjekter har underjordisk parkering som er så vanskelig å komme inn i at folk bruker garasjen som lager og heller parkerer på gaten. Fører ikke myndighetene kontroll med hva som bygges? undrer Habberstad.

Og til det er svaret, jo det blir ført kontroll, men ikke av kommunen. Det er ansvarlig søker og tiltakshaver som skal sørge for at det bygges i tråd med rammetillatelsen, men de kan ikke bestemme hvor folk setter fra seg bilen.

Smalt

Veiene i villastrøkene på Nordstrand er ikke dimensjonert for gateparkering. Hensatte biler og trafikk gjør småveiene til farlig skolevei, mener naboene. Når det i tillegg kommer byggeprosjekter med anleggsmaskiner til og fra, er det mange som velger å kjøre ungene sine til skolen.

Sverre Aastorp bor i Østvollveien, der parkeringen nå har tiltatt så mye at han ikke ser noen annen utvei enn å kjøre sønnen til skolen.

Viktige trær

Helle Sviu i Cappelens vei forteller at hun har fulgt en del tomteoppkjøp i nærområdet, og at hun har bevis for at flere spekulerer i å fjerne vegetasjonen og endre kotehøydene før det søkes om ny regulering. Og slik er det fordi eiendomsretten kommer foran vernet av biologisk mangfold.

Jeg synes ikke folk skal få hugge ned 100 til 200 år gamle trær, rasere nydelige hager og ta hjemmet fra flaggermus, fugler og insekter, sier Sviu.

Utbyggerne går inn før de har ramme- og igangsettingstillatelse, og når saken kommer på bordet i Plan- og bygningsetaten er det ikke noe å ta vare på. Trærne er vind og støydempende, de tar vann fra jorda, binder svevestøv fra lufta og er hjem for fugler, sier Helle Sviu.

Naboene håper nå at bystyrepolitikerne tar grep i saken, blant annet når reguleringsplanen for Nordstrandskråningen skal revurderes.

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus