*Nettavisen* Nyheter.

Rasering av villamiljøet på Vinderen

Vinderen endrer karakter i et forrykende tempo. Store villaer rives og erstattes av konforme blokker med enkel standard. Utbyggerne tøyer regler til det ytterste når det gjelder utnyttelse av tomtearealene. Utviklingen støttes av Plan- og bygningsetaten som gir dispensasjoner fra vedtatte planer og ser gjennom fingrene med dårlige totalløsninger. Venstre ønsker en annen utvikling.

I våres så vi reportasjer i media om hvordan villaeiendommer på Vinderen ble kjøpt opp, revet og erstattet med blokker. Flere eiere av villaer følte seg presset til å selge sine flotte og klassiske eiendommer i en utvikling som ble beskrevet som et dominofenomen. Mange av Vinderens beboere ser med berettiget bekymring på denne utvikling idet store områder fullstendig endrer karakter.

I sin jakt på profitt søker utbyggere maksimal utnyttelse av tomtemarken. En strategi er å levere leiligheter med store arealer i kjellere som ikke kalles boarealer, men som forståelig nok eierne tar i bruk som dette, eller som de bygger om til utleieleiligheter for å finansiere de rådyre leilighetene.

Senere vil det nok komme søknader til kommunen om forandring i bruksområdet slik at det også offisielt kan omgjøres til boareal: Det fortelles om tilfeller der slike bruksforandringer har blitt godkjent i ettertid og at man dermed har omgått reguleringsplanene om maksimal utnyttelse av tomtemark. Det er i og for seg naturlig at en eiendomsutvikler vil gjøre størst mulig gevinst på sin investering, men her må myndighetene følge opp.

Det er viktig at planer følges og at helheten tilgodeses. Ved de pågående utbyggingene på Vinderen tilgodesees ikke behov for fellesgoder som for eksempel lekeplasser for barn og gjesteparkeringer bygges ikke. Farlige utkjørsler godkjennes og det gis dispensasjoner fra vedtatte planer når det gjelder gesimshøyder/etasjeantall og avstand fra nabotomter. Dette skjer på administrativt nivå og vi har den siste tiden også sett hvordan Fylkesmannen kjører over lokaldemokratiet illustrert ved omgjøring av vedtak i BU (Risalleen 6).

Venstre ønsker en balansert fortetning av villaområder i tilknytning til trafikknutepunkter som Vinderen der offentlige kommunikasjoner er gode. Men utbyggingen må skje i henhold til vedtatte regler og fellesskapets behov av variert og god bebyggelse som gir grunnlag gode bomiljøer for borgerne. Det hadde også vært mer enn ønskelig at større utbygninger kunne koordineres slik at man kunne initiere bedre løsninger enn oppvarming med panelovner og enklest mulig standard på vinduer og ventilasjon.

En noe mer langsiktig tenking enn dagens kortsiktige gevinstdrevne prosess ville komme mange tilgode.

Finn P Reinholt
Vestre Aker Venstre

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.