Reklametårn havner i retten

En rekke organisasjoner har engasjert seg mot reklametårn. Her fra en aksjon på Olaf Ryes Plass. Personene på bildet kan ikke knyttes til denne saken spesielt. ARKIVFOTO

En rekke organisasjoner har engasjert seg mot reklametårn. Her fra en aksjon på Olaf Ryes Plass. Personene på bildet kan ikke knyttes til denne saken spesielt. ARKIVFOTO

Flere vel går nå rettens vei for å få fjernet reklametårnene i Oslo.

OSLO ØST: Oslo Byes Vel, Skarpsno Vel og Aksjon Stans.no sendte mandag en prosessvarsel til Oslo kommune. De tre organisasjonene mener tillatelsene som Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten har gitt JCDecaux og Hafslund til å oppføre reklametårn på kommunal grunn, er ugyldige.

Spesiell sak

For å prøve saken i retten er tre reklametårn av omlag 60 tårn oppført i Oslo, valgt ut. Siktemålet er en rettskjennelse som får konsekvenser for alle reklametårnene i Oslo.

Oslo Byes Vels arbeidsform er å påvirke de politiske beslutningsprosessene, ikke føre saker i rettsapparatet. Reklametårnene er imidlertid en så spesiell sak at vi gjør et unntak og ser oss tvunget til å bruke rettsapparatet for å få rettet opp saksbehandlingsfeil og i tillegg få gjennomført bystyrets vilje. Kommunens oppgave bør være å forvalte vårt felles byrom på en måte som skaper trivsel for byens borgere, ikke åpne for at en privat aktør får bruke byens fortau og plasser til egen kommersiell virksomhet, sier Jan Sigurd Østberg, daglig leder i Oslo Byes Vel i en pressemelding i anledning aksjonen.

Støtte fra Rødt

Erling Folkvord, bystyrerepresentant for Rødt Oslo, gir sin fulle støtte til Aksjon Stans.no og velforeningene som har varslet at de vil saksøke Oslo kommune for å bli kvitt reklametårnene i Oslo.

Både busskur og andre goder til fellesskapet finansieres av reklame. Hva er det som er så galt med det, Erling Folkvord?

Det var mange utmerkede skur som ble revet, før man bygget opp nye med reklame. Det er feil om man begynner å tro at vi sparer mye penger for kommunen ved hjelp av reklamefinansierte venteskur. Det stemmer rett og slett ikke, sier Folkvord til Østkantavisa.

Han understreker imidlertid at det er reklametårnene han nå vil til livs.

For en del år siden så vi enorme reklameplakater som dukket opp på veggene rundt om i byen. Også dengang ble det protestert, men til liten nytte. Nå har reklamen kommet ned fra veggene og ut i gatene også, noe jeg synes er forkastelig. Det er forsøpling av det offentlige rom, mener den profilerte politikeren fra Rødt.

De enorme reklametårnene må fjernes, det offentlige rom skal ikke være ei melkeku for store kommersielle konsern. Reklametårnene står jo fysisk i veien for gående og syklende, i ordets rette forstand.

Støtter oppgjør i retten

Flertallet i Oslo bystyre har vedtatt at de fire meter høye reklametårnene skal fjernes, men tårnene står der ennå. En rettskraftig dom vil kanskje få byrådet til å følge opp vedtaket, fortsetter Folkvord.

Han mener kommunen heller burde holde av egnede steder til kulturarrangementer.

Store kommersielle aktører kan kjøpe ubegrenset med reklameplass, mens folk som legger ned timevis av gratisarbeid i å for eksempel sette opp konserter med lokale band, får bot om de henger opp plakater. Oslo kommune bør heller sette opp flere offentlige plakattavler i bydelene, det vil gi bedre vilkår for det ukommersielle kulturlivet i Oslo. Reklame i byen har vi hatt til alle tider, men det nye her er jo at kommersielle aktører får kjøpe seg inn og drive forsøpling av de områdene der folk ferdes.

Erling Folkvord

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.