Gå til sidens hovedinnhold

Ren fjord medio 2008

KrFs Aud Kvalbein skriver i et leserinnlegg i Aften 22.08.07 at oppryddingen av forurenset sjøbunn i Oslofjorden vil pågå i 4-6 år til. Dette er feil. Prosjekt "Ren Oslofjord" er over halvveis, og oppryddingen vil være ferdig medio 2008. Tildekkingen av deponiet vil skje i 2. halvår 2008.

For å oppklare: I helhetlig tiltaksplan ble det anslått mudring og deponering av 650.000 kubikkmeter forurenset sediment. Reguleringsplanen for dypvannsdeponiet ved Malmøykalven er godkjent for deponering av 1 million m3 forurenset sediment, tilsvarende SFTs tillatelse til etablering av dypvannsdeponi. Reguleringsplanen og tillatelsen fra forurensningsmyndighetene utgjør de ytre rammene for hva som KAN mudres og deponeres fra Oslo havnedistrikt.

En supplerende kartlegging av tykkelsen av forurenset slamsjikt ble gjennomført av Norges Geotekniske institutt i 2005 som et supplement til tilsvarende undersøkelser fra 1998. Kartleggingen viste at tykkelsen av det forurensede laget gjennomgående var mindre enn tidligere anslått.

Slik det nå ser ut, ligger det an til at ca. 500.000 kubikkmeter forurenset sediment totalt vil bli mudret og deponert (inkl. småbåthavner). Til nå er det mudret og deponert omlag halvparten. Våren 2007 ble det satt inn ekstra mudringsfartøy, noe som har økt fleksibiliteten og tempoet i mudringen betraktelig, og vi har gjort oss ferdig med tunge områder.

At volumet nå er lavere enn i tiltaksplanen, betyr ikke at det er foretatt reduksjoner i arealer/områder som skal mudres.

Alle overvåkingsresultater av prosjekt Ren Oslofjord bekrefter at metoden som er valgt er en god miljøløsning og langt fra et eksperiment.

Torild Jørgensen

Prosjektleder, Prosjekt Ren Oslofjord

Reklame

Cyber Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer