Gå til sidens hovedinnhold

Rett til vern

I dagens utgave skriver vi om et kommunalt tiltak som heter "Vern for eldre". Det er dessverre et litt for lite kjent tilbud til eldre, som fortjener større oppmerksomhet. Eldre som er utsatt for ulike overgrep eller trues med overgrep, har mulighet for å komme ut av en fortvilet situasjon, uten å måtte gå til drastiske skritt som for eksempel å koble inn politiet i første omgang. Vern for eldre er en samtalepartner som i samarbeid med den overgrepsutsatte vil finne løsninger. Henvendelser til tjenesten kan også gjøres anonymt.
Man vet at det er store mørketall når det gjelder overgrep mot eldre. De største problemene er knyttet til overgrep som begås av noen i nærmeste familie. Da er det nesten ikke overkommelig å la andre få innsyn i så ømtålig forhold. Vern for eldre kan vise til resultater hvor de med bruk av tid og med en forsiktig tilnærming har løst opp i overgrepssaker. De eldre kan være sikker på at de blir møtt med den respekt de fortjener. Ingen løsninger blir forsøkt gjennomført uten at dette er gjort i samarbeid med den som er utsatt for overgrepet. I Oscars gate på Uranienborg finner man imøtekommende og forståelsesfulle medarbeidere, som bare vil hjelpe. La det bli kjent!
Det viser seg at de fleste meldingene til tjenesten kommer fra de vestlige bydeler. Det kan i første omgang synes skremmende, men er nok heller positivt i den mening at det er flere i disse bydelene som er kjent med tjenesten. Men også her er nok mørketallene fortsatt store. Foruten den eldre selv, kan pårørende, naboer, helsepersonell eller andre melde fra om noen er utsatt for eller om man har mistanke om overgrep mot eldre.
Det er viktig å vite at i noen tilfeller er det eldre som ikke kan håndtere en vanskelig situasjon selv. Da er det nødvendig at andre er oppmerksomme og tar en bekymringstelefon til Vern for eldre.

Det viser seg at de fleste meldingene til tjenesten kommer fra de vestlige bydeler

Reklame

Husker du disse to idiotene?