Ride-huset bør ikke rives

Venstre i Oslo bystyre har i lang tid beskjeftiget seg med saken om riving av Ridehuset på Drammensveien og planene om å oppføre et næringsbygg i stedet. Vi er godt orientert om beboernes arbeid med saken.

Vi har vært sterkt imot riving og mener at bevaring ville være riktig. Ridehuset er faktisk et av svært få gjenstående bygningsanlegg på Skøyen. Det ble oppført i 1930 og er et av de tidligere funksjonalistiske anleggene i Oslo. Det har stor arkitekturhistorisk og kulturhistorisk bevaringsverdi. Her så vi for oss ny bruk eksempelvis galleri, forretninger, nærmiljøkafé etc. Vi har derfor støttet både beboerne i området og det lokale bydelsutvalg ved leder Carl Oscar Pedersen (H) som har kjempet iherdig for denne sak. Ved riving og nybygg vil mange av naboene miste sollys, utsyn og mye av sin livskvalitet. Én ting er en tøff byggeperiode, noe annet er et høyt næringsbygg som stenger dem inne.

Dessverre har vi, til tross for meget sterkt lokalt engasjement, ikke maktet å vinne frem i denne sak. Venstres Ola Elvestuen foreslo i bystyrets byutviklingskomite 20/1 at byrådet skulle legge frem dele- og byggeforbud for Drammensveien 131 med sikte på omregulering til spesialområde bevaring. Vårt forslag ble av AP karakterisert som omkamp. Og det var faktisk ment slik. Venstre er grunnleggende uenige i at Ridehuset skal rives. Dessverre fikk vi bare støtte av SV i dette forslaget. Heldigvis støttet også AP forslaget om at tiltakshaver ikke skulle få dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Utbygger ønsket et enda større bygg. AP, SV og Venstre mener at avtrapping og tilbaketrekking av nytt bygg er helt nødvendig for naboenes livskvalitet. Vi forstår faktisk ikke at Høyre og FrP kunne gå inn for å gi Berner-gruppen dispensasjon og derved skape et dårligere bomiljø og aksept for et stort bygg.

Det ble en delseier i denne sak. Det kan de aktive i lokalmiljøet ta til seg som resultat av en omfattende innsats.Odd Einar Dørum

Terje Bjøro

Venstres bystyregruppe

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.