*Nettavisen* Nyheter.

Ridehusplanen må ikke gå opp i røyk

Røyken siver opp fra pipene på forbrenningsanlegget på Klemetsrud, og nå er Søndre Nordstrand Rideklubb redd for at deres planer om ridehus skal gå samme veien.

Lofsrud:I over ti år har Søndre Nordstrand Rideklubb jobbet for å få et permanent ridehus. Finansieringen er på plass, prospektet ble utarbeidet i fjor og plasseringen/leieavtalen med kommunen er klar. Til og med reguleringen er på plass.

Vi ble derfor nærmest lamslått da vi nylig hadde kontakt med EBY (Eiendoms- og byfornyelsesetaten), sier Morten Neeb som er leder for ridehuskomiteen. For nå er det plutselig helt andre planer for den aktuelle tomten. Nå sier nemlig EBY at tomten er å anse som et salgsobjekt.

Og rideklubben har også fått nyss om at Renovasjonsetaten (REN) ser seg om etter utvidelsesmuligheter for forbrenningsanlegget som ligger på andre siden av Lofsrudveien. De kan visst tenke seg å utvide mot gården, og da forsvinner jo både tomten for ridehuset og ridebanen som vi har fått anlagt, sier Neeb.

Finansiert og regulert

Så tidlig som i 1996 ble området sør for Lofsrud gård regulert, og i fjor ble grunnen tilrettelagt både for ridebane og ridehus.

Mulig at firmaet vi engasjerte og som etablerte seg med steinknuseverk, gikk litt ut over grensene for hva de hadde lov til, men nå er alt ryddet opp, og tomten ligger klar for bygging, sier Neeb. Videre må vi jo trygt kunne si at kommunen har gått inn for planene våre i og med vi både har fått en vedtatt regulering, det ble ved budsjettforhandlingene i fjor gitt 1,5 millioner kroner og vi har fått 2,5 millioner i tippemidler. Derfor synes vi det er rart at en etat nå plutselig har tanke for å selge tomten. Vi har ikke anledning til å konkurrere på det åpne marked. Og Renovasjonsetatens planer om utvidelse nordover mot gården, vil ikke bare ødelegge for ridehus og ridebane, men også ta de arealene som i dag brukes som beite- og lufteområde for hestene på gården.

Protester

Vi forsøker å dempe fortvilelsen hos våre unge medlemmer, og håper å få hjelp så vi kan få realisert våre planer, sier Beate Solberg som er styreformann i klubben.

Og den hjelpen er allerede på gang. Venstre både lokalt og sentralt har vært i møte med rideklubben og lovet å ta tak i saken. Her må det være misforståelser, sier Ola Elvestuen (V), leder av byutviklingskomiteen. Jeg skal gripe tak i saken for en etat kan ikke gå ut over ferdige vedtak. Saken kommer også opp som hastesak i bydelsutvalget på Søndre Nordstrand i kveld.

Alternativ

Selvfølgelig vil Søndre Nordstrand Rideklubb helst være på Lofsrud hvor de har etablert seg, hvor brukerne føler de har en tilhørighet og hvor fremtidsplaner er gjort for. Men om nå politikerne skulle snu og EBY får anledning til å selge, ber rideklubben om å få et alternativt sted i bydelen, inklusive plass for planlagt ridehus.

I et brev til Oslo kommune, Kultur- og idrettsetaten, heter det bl.a.: "Søndre Nordstrand Rideklubb har arbeidet aktivt for barn og ungdom i bydelen siden 1991. Det er store forventninger blant bydelens innbygger om at ridehuset vil bli et aktivitetssenter i bydelen. Det vil derfor være meget trist for rideklubben og bydelens barn og ungdom om ridehuset blir forsinket. Søndre Nordstrand Rideklubb driver ingen næring som medfører mulighet for å skape overskudd til betaling av høy leie eller innkjøp av tomt.".

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.