*Nettavisen* Nyheter.

River livsviktig bro uten varsel

Ingen hadde varslet sørkedølene om at Oslo kommune torsdag skal starte rivingen av broen nedenfor Sørkedalen skole.

SØRKEDALEN: – Hvis ikke dette er galskap, så vet ikke jeg, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Elin Horn Galtung.

Ber om stopp

DittOslo møtte en hoderystende gjeng på Åmot bro nedenfor Sørkedalen skole. I tillegg til Horn Galtung møtte vi styremedlem i Sørkedalen vel, Ingull Solbu, rektor ved Sørkedalen skole Ida Nordstrand og en av grunneierne i området, Kåre Kristoffersen, som drifter opplevelses- og ridesenteret på Elveli.

– Kommunen vil altså rive en bro og isolere en stor del av bygda, uten å ha den minste anelse om hvilke konsekvenser dette får for flere hundre mennesker. Nå har bydelsutvalget bedt om at prosjektet stoppes til konsekvensene for befolkningen er utredet, sier Horn Galtung.

Les også: Sitter oppe om natten på grunn av flommen

Ingen risikoanalyse

Alle fire påpeker en rekke momenter som setter mange mennesker i direkte fare.

– Mitt engasjement i dette er først og fremst bekymring for skolebarna og hva som vil skje med de som bor på andre siden av elven ved brann eller annen ulykke. Det er ikke en gang foretatt noen risikoanalyse. Jeg fikk tilfeldigvis høre om rivingen av broen for noen dager siden. Her var det ikke en gang planlagt gangbro, sier Nordstrand.

Prosjektledelsen har nå informert om at de vurderer å sette oppe en gangbro.

To meter under vann

Den eneste veien som sørkedølene på andre siden av broen kan bruke er Zinoberveien.

– Det er det som er helt forkastelig. Flere ganger om høsten står Zinoberveien under vann. Det er kan være flom hvor veien står opp til to meter under vann. Til og med under kraftige regnskyll står Zinoberveien under vann. Det skjer flere ganger i året. Det betyr at under brann eller andre ulykker kan ikke utrykningskjøretøyer nå oss, sier Solbu.

Hun understreker at dette er en smal og dårlig vedlikeholdt vei, som også er ufremkommelig ved store snøfall.

– Alt dette er uproblematisk for de fleste så lenge de har denne broen som alternativ. Flomproblemet er belyst i rapporter og utredninger som kommunen har tilgjengelig. Disse kan de altså ikke ha lest før de satte i gang denne prosessen, sier Solbu.

Les også: Sørkedalsvassdraget under behandling

Tåler ikke utrykningskjøretøy

Kristoffersen viser til at Åmot bro har et begrenset akseltrykk på 10 tonn mens Zinoberveien har et akseltrykk på 6 tonn.

– Utrykningskjøretøyer vil naturlig nok kunne få dispensasjon fra dette, men problemet er at Zinoberveien ikke tåler tunge utrykningskjørtøy. De risikerer å bli stående fast ved for eksempel Hadelandsmyra. Vi som har gårdsdrift her oppe kan heller ikke få tilkjørt det vi trenger av tyngre lastebiler når broen er stengt, sier Kristoffersen.

– Og hva hadde de tenkt å gjøre med skolebarna som bruker broen. Sette dem på busser som Zinoberveien ikke tåler, som også er så smal at store kjøretøy ikke kan passere hverandre, spør Horn Galtung.

Og hva skjer til vinteren? På Åmot parkering kan det være flere hundre biler med aktive som går herfra og ut i skiløypene. I helgene kan det være det dobbelte. Det betyr at flere tusen biler skal kjøre Zinoberveien gjennom flere gårdstun og på en vei som om vinteren er dårlig strødd og så smal at det er store problemer med å passere hverandre. Her er det også flere som rir på denne veien. Hva er det kommunen tenker på, spør Solbu.

Les også: Vannet stiger og kloakken flommer

Skulle egentlig bli turvei

Kristoffersen har med seg den opprinnelige reguleringsplanen for ny bro.

– Da jeg nå fikk høre at det skulle komme ny bro, så trodde jeg at det var reguleringsplanen som skulle følges. Da skulle denne broen bli turvei, ridevei og skiløype. I følge planen skulle den nye broen legges litt lenger nord med blant annet forbedret adkomst til den store parkeringsplassen og retting av dagens S-sving. Jeg må jo spørre om lønnsomheten i dette prosjektet. Det må da være både mer nyttig og lønnsomt å la broen stå og bare bygge en ny ved siden av som opprinnelig planlagt. Skiforeningen og Sørkedalen grunneierforening kan gjerne kjøpe og overta den gamle broen, sier Kristoffersen.

– Det er så mange som blir berørt av dette. Tenk på for eksempel alle de eldre som har turene sine til Finnerud høst og vinter. Her går det også busser til Brenna gård og Elveli gård. Tenk også på alle som vanligvis handler i nærbutikken, sier Horn Galtung, som understreker at bydelen ikke kan lastes for sviktende informasjon.

Les også: Sørkedalen vel gjør grovarbeidet

Bymiljøetatens ansvar

– Vi er bare høringsinstans i saken og uttalte oss positivt til å få nye bro, uten at det forelå noen form for konsekvensanalyse med saken. Tiltakshaver er Oslo kommune ved Bymiljøetaten og det er etatens plikt å informere dem som blir berørt. Vi ville selvfølgelig ha arrangert et grundig informasjonsmøte tidlig i prosessen om vi hadde blitt bedt om det, opplyser Horn Galtung.

De eneste som er varslet direkte av kommunen gjennom Bymiljøetaten er grunneiere rundt broen , Didrik Løvenskiold og Løvenskiold Vækerø i følge Horn Galtung. Det er ventet en byggeperiode på fire måneder. Prosjektleder i Bymiljøetaten, Tore Ljunggren, skriver i en mail til en av beboerne at han antok at bydelen hadde informert de berørte og at prosjektet er omtalt i Vestre Aker avis. Det vites ikke hvilken avis dette skulle være.

Foreløpig stopp

Det har vært mange henvendelser til Bymiljøetaten etter at flere har fått kjennskap til rivingen av broen

– Det skal være en befaring med Brann- og redningsetaten vedrørende flomsituasjonen i dalen, sier pressekontakt i Bymiljøetaten, Odd Bratteberg.

Brann- og redningsetaten har ikke blitt kontaktet vedrørende konekvensene av rivingen av Åmot bro tidligere.

Bratteberg sier at arbeidet med å rive broen foreløpig er stanset inntil det foreligger en konklusjon etter møtet med Brann- og redningsetaten.

Ingen varslingsplikt

Bratteberg sier videre at Bymiljøetaten har fulgt Plan- og bygningsloven i prosessen og at etaten ikke hadde noen plikt til å varsle de flere hundre som blir berørt av rivingen av broen, selv om etaten er tiltakshaver i denne sammenheng.

– Vi mener å ha gått riktig frem. Bydelen og de vanlige kommunale høringsinstanser er varslet i planprosessen gjennom Plan- og bygningsetaten, sier Bratteberg, som mener bydelen burde gitt tilbakemeling og forhøre seg i sitt eget miljø.

Han er ikke kjent med forholdene i Zinoberveien høst og vinterstid eller akseltrykk på veien. Bymiljøetaten var heller ikke oppmerksom på at mange skolebarn ville bli rammet av rivingen av broen. Det er heller ikke kjennskap til problemene knyttet til at tusenvis av skiløpere ukentlig vil benytte Zinoberveien når broen blir borte. Det er ikke foretatt noen form for konsekvensutredning av tiltaket. Selv om etaten tidligere sammen med Sørkedalen vel har utarbeidet en rapport om flomproblemene i Sørkedalen, er ikke dette kjent i forbindelse med utredningen av prosjektet.

– Saken er fremmet som et mindre tiltak og vi har som sagt fulgt plan- og bygningsloven, sier Bratteberg.

BU-leder Elin Horn Galtung har nå på vegne av Bydel Vestre Aker i et brev til Bymiljøetaten bedt om at arbeidet med broen stoppes til konsekvensene av tiltaket er tatt hensyn til.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.