*Nettavisen* Nyheter.

Røatunnel «svartelistet» igjen

Karoline G. Herlofsen har opplevd mange skuffelser som leder av Tunnelaksjonen, men hun stoler på at politikerne holder ord. Foto: Arkivfoto

Rapporten som gir føringer for det videre arbeidet med Oslopakke 3, viser at Røatunnel er ute av bildet.

OSLO YTRE VEST: – Det er ikke noe tettsted som har en slik gjennomgangstrafikk som Røa, verken i Osloområdet eller landet for øvrig. Cirka 35 000 biler passerer Røakrysset daglig og 70 prosent av dette er gjennomgangstrafikk. Bydelen er større enn Lillehammer by og jeg skulle like å se om Lillehammer ville akseptert tilsvarende trafikk gjennom sentrumsområdet, sier Karoline G. Herlofsen i aksjonen for Røatunnel.


Herlofsen mener rapporten overser de vesentlige fordelene med en miljøtunnel.

Vesentlig dyrere

Rapporten er utarbeidet av Oslopakke 3-sekretariatet, som er bestilt av styringsgruppen for Oslopakke 3. Mandatet har vært å danne et grunnlag for det videre arbeidet med Oslopakken.

Rapporten prioriterer utvikling av kollektivtrafikken høyest og viser til ulike finansieringsmodeller for Oslopakke 3, som blir vesentlig dyrere enn tidligere kostnadsoverslag.

Laveste prioritet

Det skjeles ikke til at Røatunnel som skal avlaste det mest trafikkbelastede krysset i Oslo vest, er med i en Oslopakke for tredje gang. Heller ikke at bystyret har vedtatt at Røa skal bymessig fortettes med hensyn til boliger og næringsdrift.

En fortetting som for lengst er kommet godt i gang. Likevel har Røatunnel, som miljøtunnel, fått laveste prioritet i rapporten.

Politiske garantier

Etter alle de politiske garantiene som er gitt av rådhuspolitikerne i forbindelse med Røatunnel kan naturligvis politikerne foreta andre prioriteringer enn anbefalt i rapporten.

Bystyret har for øvrig allerede bevilget 10 millioner kroner til prosjektering av Røatunnel.

– Jeg har hatt en ringerunde med ledende politikere fra de forskjellige partiene i rådhuset. Jeg har fått bekreftet at rapporten ikke rokker ved de løfter som er gitt om Røatunnel tidligere. Dermed føler jeg meg beroliget, sier Herlofsen.

– Vil kun fjerne deler av overflatetrafikken

I «Grunnlaget for langsiktige prioriteringer Oslopakke 3» heter det om Røatunnel i rapporten:

«Prosjektet er tatt med i innretning 2 H pga. virkningen den vil ha på lokalmiljøet og mulighet for byutvikling på Røa. Prosjektet er prioritert lavt av flere grunner. Dels fordi trafikkbelastningen er lavere enn på andre kommunale veger med like stor eller høyere arealbruk rundt, f eks langs Ring 2. Dels så vil en tunnel kun fjerne deler av overflatetrafikken gjennom Røakrysset (beregnet til omkring halvparten), fordi mye av trafikken gjennom krysset kjører andre ruter enn det tunnelen vil dekke.»

Laveste rushhastighet

– Jeg blir oppgitt over at det ikke legges vekt på den enorme belastningen som trafikken påfører et nærområde. Man nærmest bagatelliserer at en Røatunnel vil fjerne mer enn 17 000 biler fra overflaten som i dag står og stamper gjennom Røakrysset, sier Herlofsen.

– På strekningen mellom grensen til Bærum og Smestad står trafikken mer eller mindre stille i rushet. Den beveger seg mellom 11 og 12 kilometer i timen, som er den laveste rushhastigheten i hele Osloregionen. Det medfører en enorm forurensing i et tett boligområde. Det var en forutsetning for bymessig fortetting av Røa at tunnel skulle komme. Røatunnel er en miljøtunnel, fordi den kan gi Røa tilbake til beboerne, sier Herlofsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.