*Nettavisen* Nyheter.

Roing og padling mellom to stoler

Det er for perioden 2005-2008 lagt frem to helt atskilte kommunedelplaner, én for idrett og én for friluftsliv. I byrådssak 20/05 hevdes det at dette gir sterk fokus på både idrett og på friluftsliv. Men her kommer overlappende områder i konflikt med hverandre på grunn av manglende kommunikasjon mellem etater og mellom byrådsavdelinger.

Vannidrettene roing og padling kan defineres som både idrett og friluftsliv. Vi opplever hverken sterk fokus eller at det har vært vellykket med denne atskillelse! Vi opplever mer at vi faller mellom to stoler!

Det er med stor bekymring Oslo Rokrets har lest Småbåtutvalgets innstilling til Byrådsavd. for miljø og samferdsel "Tilrettelegging for småbåter i Oslo", en innstilling som er utarbeidet i henhold til Kommunedelplan for Friluftsliv (utarbeidet av Friluftsetaten).

Småbåtutvalgets innstilling påpeker at det i forbindelse med byggemeldinger til Plan og bygningsetaten har vært svært forskjellig saksbehandlingspraksis. Noen saker er blitt behandlet som forenklede byggemeldinger, andre har krevet full byggemelding. Småbåtutvalget mener det bør utarbeides rutiner i Plan og bygningsetaten for å kunne behandle alle søknader som forenklet byggemelding.

Det må samtidig slås fast at i gjeldende Fjordbruksplan fra 1995, utarbeidet av Plan og bygningsetaten, punkt 2.4 og 3.14 står det at nybygging og utvidelse av småbåthavne utløser krav om reguleringsplan.

Innen ro- og padlemiljøet anser vi det som høyst betenkelig og urovekkende om Småbåtutvalgets innstilling tas til følge! Ikke bare strider dette med kravene i Fjordbruksplanen om regulering, men åpner for uhemmet utlegging av brygger uten gjennomtenkte planløsninger i de sårbare og i forveien sterkt utnyttede vannområder i Oslofjorden. Jfr. artikkel i Aften 11. januar 2007 om planlagt utbygging i Bestumkilen.

I innstillingen fra Småbåtutvalget foreslås det omfattende utbygging av brygger til motor- og seilbåter i Bestumkilen, Frognerkilen, Hovedøya samt Paddehavet, samtlige steder der det er ro- og kajakkklubber. Innstillingen baserer seg bl.a. på flyfoto som er fra før 2003, noe som gir et feil bilde av dagens situasjon i flere av de berørte områder.

Småbåtutvalget har ved utarbeidelse av innstillingen ikke vært i kontakt med vann-idrettene roing og padling, til tross for at deres innstilling griper alvorlig inn i våre muligheter for utøvelse av våre idretter. Vi finner det helt uakseptabelt, at det er tilfeldigheter som gjør at idretten blir underrettet om planer som er så omfangsrike og ødeleggende for oss.

Når man samtidig leser i kommunedelplanen for friluftsliv at hovedmålet er at "Alle skal i sin hverdag ha gode muligheter for å utøve friluftsliv og fysisk aktivitet med tanke på positive opplevelser og helsegevinst" så blir det vanskelig å se at dette kommer til å gjelde for vannidrettene roing og padling framover!Marianne Lundh

Formann, Oslo Rokrets

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.