Gå til sidens hovedinnhold

Røkke vil bygge i hagen

Røkke vil bygge konferansesenter i Prinsessealleen, men bydelsutvalget sier nei.

SKØYEN: Nederst i hagen vil Røkke bygge et møte- og representasjonssenter. Denne delen av eiendommen er skilt ut med adresse Askeveien 11.

Området er regulert til spesialområde bevaring – bolig, og søknad om konferansesenter krever en omregulering av tomten. Det er planlagt et bygg med én etasje på cirka 310 m² pluss parkering. Bygget er planlagt å ligge lavt i terrenget med beplantning av taket.

Forutsigbarhet

Bydelsutvalget har enstemmig gått imot planene.

– Vi går imot at gjeldende regulering fravikes. Området er regulert til bolig og det er strenge begrensninger for hva som kan bygges i dette området. Vi vil ikke åpne for nybygg som kan brukes til næring eller annen virksomhet utenom bolig. Det kan åpne for tilsvarende utvikling i nærområdet. Her må man være konsekvent, slik at det blir forutsigbarhet for dem som bor eller flytter til området, sier leder av byutviklings- og samferdselskomiteen i Bydel Ullern, Arne Helgerud.

Byantikvaren

Byantikvaren vurderer om bygget underordner seg de verneverdige byggene i området og stiller spørsmål med hensyn til trafikkbelastningen ved et konferansesenter. Det vises til Den engelske park, Skøyen Hovedgård og de bevaringsregulerte miljøene rundt. Byantikvaren har ikke konkludert og ønsker mer informasjon før etaten vil uttale seg om det er grunnlag for dispensasjon fra reguleringsformålet.

Reklame

Slik sparte Charlotte 15.000 kroner på billånet