*Nettavisen* Nyheter.

Roper stopp i Sinsenveien

Så sent som mandag denne uken ble en mann knivstukket i området. Nå uttrykker bydelen bekymring for oppvekstmiljøet i Sinsenveien 56-74. (Arkivfoto).

Bydel Bjerke ber de andre bydelene slutte å bosette sosialklienter i Sinsenveien.

Klikk på bildet for å forstørre.

Faksimile: Lokalavisen Groruddalen 22. juni 2006.

Klikk på bildet for å forstørre.

Faksimile: Lokalavisen Groruddalen 7. mai.

SINSEN: Det er ikke bare Bydel Stovner som sliter med andre bydelers overføring av sosialklienter. Også Bydel Bjerke har en «problemadresse», hvor andre bydeler bosetter sine sosialklienter i stor stil.

Tilstrømning fra bydelene

Sinsenveien 56-74 var tidligere personalboliger for Aker sykehus. Når disse flytter ut, fylles boligene med sosialklienter, og mennesker med ulike problemer knyttet til rus og psykiatri.

I dag er 20 prosent av bydelens sosialklienter bosatt på denne adressen.

Sosialtjenesten har kontakt med 231 av beboerne. Av disse er 22 beboere selvbosatt eller bosatt av andre kommuner. Bydel Bjerke har bosatt 13, mens resten er bosatt av andre bydeler.

- Vi opplever en stor tilstrømning fra andre bydeler, og vi føler det blir en opphopning, sier bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen.

- Er det slik at bydeler med mange billige utleieboliger opplever tilstrømning av sosialklienter fra andre bydeler?

- Ja, men dette er private utleieboliger, og de er heller ikke billige, sier Mathisen.

Ettromsleilighetene på 32kvadratmeter har en leiepris på 7700 kroner, mens toroms på 42 kvadratmeter er oppe i 8600 kroner.

Dårlige boforhold

Ifølge brevet som Bydel Bjerke nå har sendt ut til de andre bydelene i Oslo, er 30 prosent av beboerne aktive brukere av sosialtjenesten.

«Det har nå utviklet seg til opphopning av sosial problemer på denne eiendommen. Boforholdene er dårlige, gjennomtrekken i beboermassen er stor, og bomiljøet er sterkt preget av dårlig vedlikehold og forfall. Politiet har hyppige uttrykninger til området» står det å lese i brevet.

Nå anmoder bydelen andre bydeler om å avstå fra å bosette flere sosialhjelpsmottakere på denne adressen. Det uttrykkes spesiell bekymring for oppvekstmiljøet for barnefamilier.

Men bydelens stadig økende sosialhjelpsutgifter har også andre årsaker.

- Det skyldes ikke bare nye tilflyttere. Det er også mange som mister arbeidet uten å ha opparbeidet seg rettigheter til arbeidsledighetstrygd. Så dette er også en del av finanskrisen, sier bydelsdirektøren.

Bydelens sosialhjelpsutgifter er nå under gransking av eksternt innleide konsulenter. Resultatet av granskingen er ventet å være ferdig i midten av juni.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.