Rosenholmveien 25 opp i bydelsutvalget

HØRING: Bydelens høringsuttalelse for Rosenholmveien 25 skal behandles av BU torsdag 24.11 klokken 19.

HØRING: Bydelens høringsuttalelse for Rosenholmveien 25 skal behandles av BU torsdag 24.11 klokken 19. Foto: FOTO: ARNE VIDAR JENSSEN

Det nye bydelsutvalget møtes torsdag til sitt første ordinære møte.

SØNDRE NORDSTRAND: Møtet starter klokken 19 i Rosenholmveien 22 med åpen halvtime. Her kan alle komme og si sin mening til bydelens folkevalgte.Foruten orientering om økonomi skal BU oppnevne representanter til driftsstyrer, klagenemnder og tilsynsutvalg, samt vedta møteplan for våren.

Liker ikke parkeringshus

Den største saken er bydelens høringsuttalelse til forslag om detaljregulering av Rosenholmveien 25.

Bydel Søndre Nordstrand kan ikke akseptere parkeringshuset slik det er foreslått i planforslaget, fordi det bryter for mye med natur og bebyggelse i området.

Utbyggingsplanene har skapt lokal protest fordi de ligger tett opp til Søndre Ås gård og friområder.

Vil bevare verdier

Bydelsdirektørens forlag vektlegger områdets verdi som rekreasjon- og friområdet og ønsker at spesielt allmennhetens adgang til området og tur- og rideveien kommer med i reguleringsplanen. Høringsuttalelsen er på grunn av frist allerede oversendt Oslo kommune som skal samordne kommunens uttalelse i saken, med forbehold om behandlingen i BU.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.