Røsland vil redde Røatunnel

DEN GANG DA: Flere ganger har tunnelforkjemperne fått gledelige nyheter, her er bildet fra én av disse gangene. I dag er de ikke like fornøyde.

DEN GANG DA: Flere ganger har tunnelforkjemperne fått gledelige nyheter, her er bildet fra én av disse gangene. I dag er de ikke like fornøyde. Foto: ARKIVFOTO

Høyre og Venstre ser rødt etter SVs og Aps utspill om Oslopakke 3. Røatunnel er i ferd med å ryke ut av Oslopakken for tredje gang.

REAGERER STERKT: Byrådsleder Stian Berger Røsland frykter for både Røatunnel og E18 etter SVs og Aps utspill om Oslopakke 3. FOTO: VIDAR BAKKEN

OSLO: – Vi står naturligvis for vår del av avtalen i Oslopakke 3. Det er helt uaktuell politikk å se for seg å gå videre med Oslopakke 3 uten at de sentrale miljøtunnelene er med. Røatunnelen er det klareste eksempel på miljøtunnel. Vi har allerede bevilget 10 millioner kroner i oppstartsmidler.

– Det er snakk om en tunnel som er viktig for miljøet i nærområdet og som har svært dårlig fremkommelighet. Nå står hele Oslopakke 3 i fare etter at SV og Ap desperat kommer med dette utspillet en og en halv uke før valget, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H)

Del på Facebook

– Svikter avtalen

SV vil altså skrinlegge blant annet nye E18 og Røatunnel og vil satse på ny T-banetunnel mellom Tøyen og Majorstuen. Partiet hevder at Oslopakke 3 i realiteten er konkurs og at midlene må omdisponeres til fordel for kollektivtrafikken. SV hevder at det er inngått avtale med Ap om denne løsningen. I etterkant sier Ap at SV har oversolgt innholdet i avtalen, men Ap sier likevel at en omprioritering må finne sted.

– Nå løper altså partiene fra avtalen som ble inngått for fem år siden. De vil også utelukke E18 fra avtalen, som er Norges viktigste transportåre, med sin betydning for kollektivtrafikk, næringsliv og fremkommelighet. Det er ett av fundamentene i Oslopakken og SV og Ap har i likhet med de andre partiene forpliktet seg til å gjennomføre prosjektene.

Aldri vært i avtalen

Røsland mener at argumentet om at Oslopakke 3 er underfinansiert er et sidespor.

– Det er naturligvis viktig å få på plass en ny T-banetunnel og traseen for denne blir noe av det viktigste vi skal diskutere i neste periode. Men, denne T-banetunnelen har aldri vært inne i avtalen. Stortinget har erkjent at staten må ta et større ansvar i forbindelse med kollektivdekningen i de store byene.

– Erna Solbergs forslag til samferdselsplan passer som hånd i hanske i den forbindelse. Både Høyre og Ap på Stortinget har signalisert at de tunge løftene i kollektivdekningen skal staten være med på, så her i Oslo konstruerer Ap og SV en konflikt, sier Røsland.

– Helt urimelig

Leder av byutviklingskomiteen i rådhuset, Ola Elvestuen mener det er helt urimelig at Oslos innbyggere skal ta hele kostnaden med å bygge ny fellestunnel for kollektivtrafikken under Oslo sentrum.

– Da blir det ingenting igjen til andre viktige kollektivprosjekter, og det blir heller ingenting av de meget viktige miljøtunnelene som ligger i pakken. Ap og SV vil skrinlegge både Røatunnelen og Mosseveien i tunnel i tillegg til at de heller ikke ønsker å legge E18 vestover langs Frognerstranda under bakken. Dette er viktige byutviklingsprosjekter som vil åpne byen mot fjorden, fjerne barrierer og ha stor betydning for luftforurensning og trafikksikkerhet lokalt, sier Elvestuen.

– Svikter lokalsamfunnet

– Røatunnelen er også et svært viktig miljøprosjekt som nå kommer i spill. Velgerne i byen bør merke seg at SV og Ap gjennom å svikte Oslopakke 3 i realiteten svikter lokalsamfunn og nærmiljøer på alle kanter av byen.

Venstre mener det er avgjørende at staten må komme på banen med finansieringsbidrag for å få realisert ny fellestunnel for kollektivtrafikken.

– Venstre vil ikke vike en tomme når det gjelder vår satsing på kollektivtrafikken. Vi har krevd at staten kommer på banen og bidrar til et spleiselag. Så langt har dessverre den rødgrønne regjeringen ikke prioritert Oslo. Helomvendingen fra Ap og SV må være et forsøk på å dekke over det faktum at staten ikke har bevilget en krone til kollektivtrafikk i Oslo de siste årene, avslutter Elvestuen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.