*Nettavisen* Nyheter.

Rwander kjent skyldig i massedrap

HAR HELE TIDEN NEKTET SKYLD: Sadi Bugingo (med ryggen til) sammen med sin forsvarer Harald Stabell da tingretten startet sin behandling av saken i september 2012. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Sadi Bugingo (49) er i lagmannsretten kjent skyldig i medvirkning til drap på over 2.000 tutsier under folkemordet i Rwanda i 1994.

16.01.15 09:38

Juryen i Borgarting lagmannsrett svarte tirsdag ja på alle de 20 hovedspørsmålene med unntak av ett – som omhandlet et enkeltdrap.

– Han tar det tungt og mener at det er falske beskyldninger, sier advokat Brynjulf Risnes til NTB.

– Vi er nokså sikre på at mange vitner ikke snakker sant. Saken er veldig spesiell i og med at den bunner i en konflikt mellom folkegrupper. Mange er blitt frikjent, så det er ingen tvil om at det framsettes falske anklager, sier forsvareren.

Ikke ett eneste vitne sier de har sett Bugingo drepe noen, understreker Risnes, som samtidig viser til at flere av vitnene i saken hevder andre vitner ikke har vært til stede der de påstår.

– De nye vitnene har tydeligvis blitt litt borte for juryen. Han har vært tydelig på at dette er et justismord og at han er utsatt for gammelt hat, sier forsvareren til 49-åringen.

Folkemord

Dette er blant norgeshistoriens lengste juryrettssaker, og det er første gang en norsk jury skal avgjøre skyldspørsmålet i en sak som har tilknytning til folkemord. I tillegg gjelder saken forhold som ligger 20 år tilbake i tid – og der det ikke finnes håndfaste beviser.

Det eneste juryen har å støtte seg til, er forklaringene til et hundretalls vitner, 88 av dem fra samme land som tiltalte. Omkring 40 av dem er blitt hentet fra Rwanda for å vitne i saken.

16 uker

I 16 uker har juryen og de tre fagdommerne lyttet til forklaringene. Ingen av vitnene skal ha sett den tiltalte fysisk delta i drapene, der både jungelkniver og skytevåpen ble brukt, men mange har forklart at Bugingo var på åstedene.

At mange av vitnene har forklart seg på sitt lokale språk, har vært en ekstra utfordring.

Les også: Avgjør skyldspørsmålet for folkemordtiltalt rwander

Rwanderens forsvarer, advokat Brynjulf Risnes, har ment det er grunn til å tro at mange vitnene har løyet.

– Det henger sammen med at tiltalte som hutu og rik forretningsmann tilhører en gruppe som mange mener sto bak folkemordet, uttalte han til NTB i forkant av kjennelsen.

Selv om saken kan ankes til Høyesterett, kan ikke landets øverste domstol ta stilling til skyldspørsmålet.

Fikk 21 år i tingretten

Bugingo, som er bosatt i Bergen, ble i oktober 2013 dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett. Han anket på stedet, og etter utsettelser startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett i august.

Første i sitt slag

Saken er banebrytende i norsk rettshistorie. At den i det hele tatt kom opp for retten i Norge skyldes at man på det tidspunktet etterforskningen startet var usikker på om det var mulig å utlevere den da siktede til Rwanda på grunn av rettstilstanden der og fordi det heller ikke var kommet noen utleveringsbegjæring fra Rwanda.

Les også: Satt utenfor og hørte på mens 1000 mennesker ble drept i dette bygget

Drapene som omhandles i tiltalen skjedde i byen Kubongo nordøst i Rwanda i perioden 6. til 23. april 1944. De drepte tilhørte i hovedsak den etniske gruppen tutsier. I disse aprildagene ble det drept anslagsvis 70.000 mennesker i dette området. Drapene var en del av folkemordet i Rwanda, der rundt 800.000 mennesker ble drept fra april til juli det året. Mange av de som ble drept hadde søkt tilflukt i forsamlingslokaler og offentlige bygg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.