Gå til sidens hovedinnhold

Rystende fra Frp

nn På www.frp.no foreslår Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen følgende i forhold til ny innvandringslov i Norge.
Noe av det viktigste grepet som gjøres i forhold til dagens situasjon er at vi i langt større grad vil sile hvem som skal få komme til Norge. Vi vil ta hensyn til hvor lett innvandreren kan integreres.
Uttalelsen er rystende. En stortingsrepresentant for landets største opposisjonsparti mener altså at vi skal skille ut hvem som får lov til å komme inn i landet vårt. Ikke på grunnlag av hva vedkommende er utsatt for eller risikerer om hun eller han blir sendt tilbake til hjemlandet eller en flyktningeleir, men hva slags kultur de kommer fra. Videre uttaler Amundsen at Frp har et helt annet syn på innvandring enn de andre partiene. Dette er jo langt fra nytt, men kanskje tydeligere enn noen sinne, og i denne omgang uakseptabelt i verdens rikeste land, som Frp selv elsker å påpeke i andre sammenhenger.
Det er flott at vi i det norske samfunnet har partier med vidt forskjellige meninger. Det danner grunnlaget for et velutviklet demokrati og ytringsfrihet i praksis.
Østkantavisa mener imidlertid at Frps forslag til ny innvandringslov viser at de ønsker seg et land som ikke tar del i resten av verdens utfordringer. De ønsker seg tydeligvis kun innvandrere som enkelt lar seg integrere i landet vårt. Hvem er så dette? Snakker vi om folk med minimum tre års utdannelse? Skal de kunne lese og skrive for å komme over grensa? Hva så med kvinnene som kommer fra land der de blir undertrykket både av myndigheter og i eget hjem. De som ikke har fått lov til å lære seg å lese eller skrive av ektemannen eller familien? Skal de nektes innreise på grunnlag av dette? Det sier seg selv at integrering må diskuteres på et nivå som er høyere enn det Frp legger opp til med dette lovforslaget.
Vi skal ikke påstå at Frp er et rasistisk parti. Ei heller tror vi partiet hever seg over fremmede kulturer. Det som likevel er helt sikkert er at Frp bør sette seg bedre inn i våre utfordringer hva angår integrering før de kommer med hårreisende forslag som dette. Integrering er en utfordring. Løsningen kan imidlertid ikke bygges på siling av enkeltmennesker som flykter fra død og undertrykkelse.En stortingsrepresentant for landets største opposisjonsparti mener altså at vi skal skille ut hvem som får lov til å komme inn i landet vårt

Reklame

Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget